ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης με αριθμό 36/24-8-2016

 

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Αναπλ. Τομ. Διοικητ. & Λειτ. Υπηρεσιών)

Θέμα 2ο:     Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

2.1 Ενημέρωση ΔΣ για διάφορα θέματα

Θέμα 3ο:     Θέματα Υγείας και Περίθαλψης

3.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

3.2 Αίτηση ασφαλισμένου για οδοντιατρικές εργασίες

3.3 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (Εισηγητές: Επιτροπή ΤΥΠ

Θεσσαλονίκης, Υπεύθυνοι:  Γραφείο Θεσσαλονίκης)

Θέμα 4ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας)

4.1 Μεταβολές – 2 ασφαλισμένοι

4.2 Επανεγγραφή μέλους – 1 ασφαλισμένος

4.3 Διαγραφές – 7 ασφαλισμένοι

4.4 Αίτηση για εξαγορά χρόνου στρατιωτικής θητείας – 2 ασφαλισμένοι

4.5 Απονομή επικούρησης– 4 ασφαλισμένοι

4.6 Συνέχιση καταβολής επικούρησης δικαιοδόχων -3 ασφαλισμένοι

4.7 Απόδοση τμήματος επικούρησης ΕΔΟΕΑΠ για συνταξιοδότηση από το ΙΚΑ ΤΕΑΜ

4.8 Καταλογισμός αχρεωστήτως καταβληθεισών επικουρήσεων λόγω αναπηρίας – 2 ασφαλισμένοι

4.9 Αιτήσεις για υπαγωγή στην προαιρετική ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ – 2 ασφαλισμένοι

4.10 Αίτηση για κατ’ εξαίρεση υπαγωγή στην ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ λόγω κατ’ εξαίρεση ασφάλισης στο ΕΤΑΠ ΜΜΕ κλ. ΤΣΠΕΑΘ – 2 ασφαλισμένοι

4.11 Διάφορα ασφαλιστικά θέματα – 12 ασφαλισμένοι

4.12 Αιτήσεις για διακανονισμό οφειλών εισφορών ασθενείας – 1 ασφαλισμένη

4.13 Αίτηση ασφαλισμένης για διατήρηση του δικαιώματος περίθαλψης στον κλάδο ασθενείας του ΕΔΟΕΑΠ

4.14 Ενημέρωση σχετικά με επιστολές προς άνεργα μέλη σύμφωνα με τη ΣΔΣ 28/22-6-2016

Θέμα 5Ο: Κατανομή Αγγελιοσήμου ΕΛΑΗΤ μηνός Ιουλίου 2016 (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Υπεύθυνος: Αναπλ. Τομεάρχης Οικονομκού & Προϊστάμενος Λογιστηρίου)

Θέμα 6ο:     Διάφορα θέματα

6.1 Σχετικά με εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 1-8-2016 έως 21-8-2016

6.2 Συνεδριάσεις Δ.Σ. Σεπτεμβρίου 2016

6.3 Σχετικά με επιστολή συμβεβλημένου Νοσηλευτηρίου για καταγγελία σύμβασης

Θέμα 7ο:     Έγκριση διαφόρων δαπανών(Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Υπεύθυνος: Αναπλ. Τομεάρχης Οικονομικού-Προϊστ. Λογιστ.)

7.1 Εξόφληση Φαρμακευτικού Συλλόγου  Αττικής ΦΥΚ, μηνός Απριλίου 2016, ύψους € 9.130,40

7.2 Εξόφληση Φαρμακευτικού Συλλόγου  Αττικής ΦΥΚ, μηνός Μαΐου 2016, ύψους € 10.012,45

7.3 Εξόφληση Φαρμακευτικού Συλλόγου  Αττικής ΦΥΚ, μηνός Ιουνίου 2016, ύψους € 7.790,05