ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης με αριθμό 37/25-8-2016

 

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Αναπλ. Τομ. Διοικητ. & Λειτ. Υπηρεσιών)

Θέμα 2ο:     Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

2.1 Ενημέρωση σχετικά με μελέτη αποτύπωσης παρούσας οικονομικής κατάστασης ΕΔΟΕΑΠ

Θέμα 3ο:       Διάφορα θέματα

3.1 Σχετικά με αγωγές εργαζομένων κατά ΕΔΟΕΑΠ για μειώσεις μισθών

3.2 Σχετικά με πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής Έργου ΕΣΠΑ (Προγραμματική Συμφωνία άρθρο 7, παρ. 4

3.3 Σχετικά με οδοντιατρικές εργασίες ασφαλισμένου

3.4 Σχετικά με αίτηση διαζευγμένης μητέρας για απόδοση δαπανών του ανήλικου τέκνου της σε λογαριασμό της

3.5 Σχετικά με αίτημα ασφαλισμένου για παροχή οικονομικής ενίσχυσης

3.6 Σχετικά με αίτημα εργαζόμενου για προκαταβολή 3 μηνιαίων αποδοχών

3.7 Σχετικά με επιστροφή ποσού σε εταιρεία λόγω εκ παραδρομής κατάθεσης

3.8 Σχετικά με προκαταβολή σε Φαρμακευτικούς Συλλόγους Αττικής, Πειραιά και Θεσσαλονίκης