ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης με αριθμό 38/31-8-2016

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Αναπλ. Τομ. Διοικητ. & Λειτ. Υπηρεσιών)

Θέμα 2ο:     Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

2.1  Ενημέρωση Δ.Σ. για τις εξελίξεις στην τριμερή επιτροπή διαβούλευσης

2.2  Ημερολόγιο Δικασίμων μηνός Σεπτεμβρίου 2016

Θέμα 3ο:     Θέματα Υγείας και Περίθαλψης

3.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και

            Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

3.2 Έγκριση Δαπανών Κλάδου Υγείας Αθηνών

3.2.1      Εξόφληση νοσοκομειακής περίθαλψης δημοσιών νοσοκομείων €6.569,00

3.2.2      Εξόφληση εξωνοσοκομειακής περίθαλψης δημοσιών νοσοκομείων €58.499,80

3.2.3 Εξόφληση νοσοκομειακής περίθαλψης ιδιωτικών νοσοκομείων €24.137,29

3.2.4 Εξόφληση εξωνοσοκομειακής περίθαλψης ιδιωτικών νοσοκομείων €14.052,25

3.2.5 Εξόφληση ιατρών- διαγνωστικών €34.426,36

3.3 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (Εισηγητές: Επιτροπή ΤΥΠ

Θεσσαλονίκης, Υπεύθυνοι:  Γραφείο Θεσσαλονίκης)

Θέμα 4ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας)

4.1 Διαγραφές – 3 ασφαλισμένοι

4.2 Απονομή επικούρησης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης – 9 ασφαλισμένοι

4.3 Οριστικοποίηση αναπηρικής σύνταξης – 1 ασφαλισμένος

4.4 Συνέχεια παραπομπής συνταξιοδοτικού φακέλου – 1 ασφαλισμένος

4.5 Παράταση συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας – 2 ασφαλισμένοι

4.6 Αίτηση ασφαλισμένου για διατήρηση του δικαιώματος περίθαλψης στον κλάδο ασθενείας του ΕΔΟΕΑΠ

4.7 Αίτηση διακανονισμού οφειλών από εισφορές κλάδου ασθενείας – 1 ασφαλισμένος

4.8 Διάφορα ασφαλιστικά θέματα – 7 ασφαλισμένοι

4.9 Ενημέρωση σχετικά με επιστολές προς άνεργα μέλη – 60 ασφαλισμένοι

Θέμα 5ο:     Διάφορα θέματα

5.1 Σχετικά με cash flow μηνός Σεπτεμβρίου

5.2 Σχετικά με εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 22-8-2016 έως 28-8-2016

5.3 Σχετικά με καταγγελία ασφαλισμένης για διαγνωστικό κέντρο

5.4 Σχετικά με οδοντιατρικές εργασίες ασφαλισμένου

5.5 Σχετικά με αίτημα εργαζόμενου για παράταση μειωμένου ωραρίου

Θέμα 6ο: Έγκριση διαφόρων δαπανών(Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Υπεύθυνος: Αναπλ. Τομεάρχης Οικονομικού-Προϊστ. Λογιστ.)

6.1 Δαπάνες δικαστικού επιμελητή για επιδόσεις δικογράφων €2.945,00 πλέον ΦΠΑ 24%, συνολικά  €3.651,80