ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης με αριθμό 39/7-9-2016

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

39/7-9-2016

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Αναπλ. Τομ. Διοικητ. & Λειτ. Υπηρεσιών)

Θέμα 2ο:     Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

2.1 Ενημέρωση Δ.Σ. για τις εξελίξεις στην τριμερή επιτροπή διαβούλευσης

Θέμα 3ο:     Θέματα Υγείας και Περίθαλψης

3.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

3.2 Σχετικά με παρατάσεις νοσηλείας ασφαλισμένων

3.3 Αποζημίωση επαναλαμβανόμενων ιατρικών επισκέψεων

3.4 Απάντηση προς νοσηλευτήριο σχετικά με εκκρεμότητες εισιτηρίων για το 2015

3.5 Κατάσταση δαπανών περίθαλψης εξωτερικού μέσω ΕΟΠΥΥ

3.6 Σχετικά με Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (Εισηγητές: Επιτροπή ΤΥΠ Θεσσαλονίκης,Υπεύθυνοι: Γραφείο Θεσσαλονίκης)

Θέμα 4:      Κάλυψη θέσης Αναπληρωτή Διευθυντή (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ., Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής)

Θέμα 5ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας)

5.1 Διαγραφές – 3 ασφαλισμένοι

5.2 Απονομή επικούρησης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης – προσωρινή επικούρηση – 7 ασφαλισμένοι

5.3 Οριστικοποίηση αναπηρικής σύνταξης – 1 ασφαλισμένος

5.4 Αίτηση ασφαλισμένου για χορήγηση εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης λόγω συνταξιοδότησης με αναπηρία

5.5 Διακοπή χορήγησης επικουρικής σύνταξης λόγω αναπηρίας – 1 ασφαλισμένος

5.6 Ενημέρωση σχετικά με την εξαίρεση μείωσης 8% από την επικούρηση λόγω γήρατος με αναπηρία – 1 ασφαλισμένος

5.7 Αιτήσεις διακανονισμού οφειλών από εισφορές κλάδου ασθενείας – 3 ασφαλισμένοι

5.8 Διάφορα ασφαλιστικά θέματα – 15 ασφαλισμένοι

Θέμα 6ο:     Ενημέρωση ΔΣ για τα Οικονομικά Απολογιστικά Στοιχεία  Ιουλίου 2016 (Εισηγητής και Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής)

Θέμα 7Ο:    Κατανομή Αγγελιοσήμου ΕΛΑΗΤ μηνός Αυγούστου 2016 (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Υπεύθυνος: Αναπλ. Τομεάρχης Οικονομκού & Προϊστάμενος Λογιστηρίου)

Θέμα 8ο:     Διάφορα θέματα

8.1 Σχετικά με χρηματικά διαθέσιμα και αποτίμηση χαρτοφυλακίου στις 31-8-2016

8.2 Σχετικά με εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 26-8-2016 έως 2-9-2016

8.3 Παροχή ειδικής πληρεξουσιότητας για παράσταση ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας

8.4 Σχετικά με παρακράτηση φόρου για εισοδήματα από επικούρηση

8.5 Σχετικά με δωρεάν προσφορά εφαρμογής για διαχείριση-έλεγχο ιατροφαρμακευτικών δαπανών