ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης με αριθμό 42/21-9-2016

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Αναπλ. Τομ. Διοικητ. & Λειτ. Υπηρεσιών)

Θέμα 2ο:     Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

2.1 Ενημέρωση σχετικά με επόμενη συνεδρίαση Εξελεγκτικής Επιτροπής

2.2 Ενημέρωση σχετικά με επιστολή ΕΣΗΕΑ

Θέμα 3ο:     Θέματα Υγείας και Περίθαλψης

3.1 Σχετικά με Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (Εισηγητές:

Επιτροπή ΤΥΠ Θεσσαλονίκης, Υπεύθυνοι: Γραφείο Θεσσαλονίκης)

Θέμα 4:      Σχετικά με τις εξελίξεις για το Ασφαλιστικό (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ., Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής)

Θέμα 5:      Σχετικά με Τακτική Γενική Συνέλευση ΕΔΟΕΑΠ (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ., Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής)

Θέμα 6ο:    Ενημέρωση ΔΣ για τα Οικονομικά Απολογιστικά Στοιχεία  Ιουλίου 2016 (Εισηγητής και Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής)

Θέμα 7Ο: Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής για το Β’ τρίμηνο 2016 (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ., Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής)

Θέμα 8Ο: Δικαιώματα Ενώσεων για το Α΄Εξάμηνο 2016 (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Υπεύθυνος: Αναπλ. Τομεάρχης Οικονομικού και Προϊστάμενος Λογιστηρίου)

Θέμα 9ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας)

9.1 Μεταβολές – 2 ασφαλισμένοι

9.2 Επανεγγραφή μέλους με διαδικασία απογραφής ανέργου – 1 ασφαλισμένη

9.3 Διαγραφές – 6 ασφαλισμένοι

9.4 Αιτήσεις για εξαγορά χρόνου προϋπηρεσίας – 1 ασφαλισμένη

9.5 Απονομή επικούρησης και εφάπαξ οικονομική ενίσχυση – 6 ασφαλισμένοι

9.6 Συνέχιση καταβολής επικούρησης δικαιοδόχων – 1 ασφαλισμένη

9.7 Σημείωμα για την περίπτωση ασφαλισμένης

9.8 Αίτηση ασφαλισμένης για καταβολή μειωμένης εισφοράς ασθενείας

9.9 Αιτήσεις διακανονισμού οφειλών από εισφορές κλάδου ασθενείας – 5 ασφαλισμένοι

9.10 Διάφορα ασφαλιστικά θέματα – 22 ασφαλισμένοι

9.11 Αποτελέσματα απογραφής ασφαλισμένων χωρίς εισφορές

9.12 Αποτελέσματα απογραφής ανέργων με ασφαλιστική ικανότητα

Θέμα 10ο:  Διάφορα θέματα

10.1 Σχετικά με εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 12-9-2016 έως 18-9-2016

10.2 Σχετικά με οφειλή ασφαλισμένης

10.3 Σχετικά με απώλεια εγγράφων και βιβλίου παράδοσης εγγράφων

10.4 Αποστολή Προϋπολογισμού 2016 στο Υπουργείο Εργασίας και Κοιν. Ασφάλισης

10.5 Ενημέρωση σχετικά με κατανομή ασφαλισμένων μελών μας (εν ενεργεία, συνταξιούχοι, άνεργοι, λοιποί)

10.6 Σχετικά με προσφυγή ασφαλισμένου

10.7 Σχετικά με καταγραφή ημερομηνίας λήξης εργασιών ορθοδοντικού

10.8 Σχετικά με επιστολή ασφαλισμένου για απόρριψη αίτησής του για οικονομική ενίσχυση

10.9 Ενημέρωση για εξυπηρέτηση έκτακτων περιστατικών μη ασφαλισμένων εντός ΕΔΟΕΑΠ

10.10 Σχετικά με αιτήματα εργαζομένων για προκαταβολή αποδοχών

Θέμα 11ο:  Έγκριση διαφόρων δαπανών(Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Υπεύθυνος: Αναπλ. Τομεάρχης Οικονομικού-Προϊστ. Λογιστ.)

11.1 Εξόφληση τιμολογίων προμηθευτών ποσού € 307.440,92 βάσει αποφάσεων ΔΣ και κανονισμού προμηθειών.

11.2 Δαπάνες δικαστικού επιμελητή για επιδόσεις δικογράφων €90,00 πλέον ΦΠΑ 24%, συνολικά €111,60