ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης με αριθμό 43/28-9-2016

 

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Αναπλ. Τομ. Διοικητ. & Λειτ. Υπηρεσιών)

Θέμα 2ο:     Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

2.1 Ενημέρωση Δ.Σ. για Ημερολόγιο Δικασίμων μηνός Οκτωβρίου 2016

2.2 Ενημέρωση Δ.Σ. σχετικά με το Ασφαλιστικό

Θέμα 3ο:     Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ., Τομεάρχης Οικονομικού, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Οικονομικού)

Θέμα 4ο:     Θέματα Υγείας και Περίθαλψης

4.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

4.2 Έγκριση Δαπανών Κλάδου Υγείας Αθηνών

4.2.1 Εξόφληση νοσοκομειακής περίθαλψης δημοσιών νοσοκομείων €19.491,15

4.2.2 Εξόφληση εξωνοσοκομειακής περίθαλψης δημοσιών νοσοκομείων €12.020,84

4.2.3 Εξόφληση νοσοκομειακής περίθαλψης ιδιωτικών νοσοκομείων €61.026,68

4.2.4 Εξόφληση εξωνοσοκομειακής περίθαλψης ιδιωτικών νοσοκομείων €3.784,21

4.2.5 Εξόφληση ιατρών- διαγνωστικών €173.553,54

4.3 Σχετικά με παρατάσεις νοσηλειών ασφαλισμένων

4.4 Σχετικά με ακοστολόγητες εξετάσεις

4.5 Έκδοση μεταχρονολογημένων εισιτηρίων για ασφαλισμένο του ΕΔΟΕΑΠ

4.6 Σχετικά με Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (Εισηγητές: Επιτροπή ΤΥΠ Θεσσαλονίκης, Υπεύθυνοι: Γραφείο Θεσσαλονίκης)

Θέμα 5:      Παραίτηση Διευθυντή και κάλυψη θέσης Διευθυντή (Εισηγητής& Υπεύθυνος: Πρόεδρος Δ.Σ.)

Θέμα 6ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ., Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας)

6.1 Μεταβολές – 2 ασφαλισμένοι

6.2 Διαγραφές – 1 ασφαλισμένος

6.3 Απονομή επικούρησης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης – 2 ασφαλισμένοι

6.4 Αίτηση ασφαλισμένου για χορήγηση μέρους εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης λόγω συνταξιοδότησης με αναπηρία

6.5 Συνέχιση καταβολής επικούρησης δικαιοδόχου – 1 ασφαλισμένη

6.6 Αναπροσαρμογή ποσοστού επικούρησης λόγω θανάτου – 1 ασφαλισμένος

6.7 Τακτοποίηση ασφαλιστικών εισφορών και ασφάλιση εργαζομένων – 8 ασφαλισμένο

6.8 Τακτοποίηση εισφορών από εταιρεία και ασφάλιση εργαζομένων – 10 ασφαλισμένοι

6.9 Τακτοποίηση εισφορών από εταιρεία και ασφάλιση εργαζομένων – 18 ασφαλισμένοι

6.10 Αιτήσεις διακανονισμού οφειλών από εισφορές κλάδου ασθενείας – 2 ασφαλισμένοι

 6.11 Αίτηση διακανονισμού οφειλής από χρήση ΤΥΠ – 1 ασφαλισμένη

6.12 Διάφορα ασφαλιστικά θέματα – 26 ασφαλισμένοι

6.13 Αίτηση ασφαλισμένου για επίδομα ασθενείας, προκειμένου να ερευνηθεί αν μπορεί να καταβληθεί το ποσό, καθώς δεν έχει συμπληρώσει το 30ημερο υποχρέωσης του εργοδότη με τον Κ.Υ. ΕΔΟΕΑΠ άρθρο 18

6.14 Υπαγωγή στην ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ λόγω εργασίας σε εβδομαδιαία εφημερίδα – 1 ασφαλισμένος

6.15 Αίτηση επανεξέτασης οφειλών λόγω διαγραφής -1 ασφαλισμένος

Θέμα 7ο:     Διάφορα θέματα

7.1 Σχετικά με εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 19-9-2016 έως 25-9-2016

7.2 Σχετικά με ανανέωση Συμβολαίων Κινητής Τηλεφωνίας

7.3 Σχετικά με αίτηση ασφαλισμένου για χορήγηση πρακτικών Δ.Σ.

Θέμα 8ο:     Έγκριση διαφόρων δαπανών(Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ., Υπεύθυνος: Αναπλ. Τομεάρχης Οικονομικού-Προϊστ. Λογιστ.)

8.1 Έγκριση πληρωμής τιμολογίου παροχής υπηρεσιών Συμβολαιογράφου Αθηνών, για σύνταξη και έκδοση ειδικού πληρεξούσιου προς Δικηγόρο συνολικού ποσού €185,52

8.2 Έγκριση προκαταβολής ποσού €2.450,00 δικαστικού ενσήμου για τη συζήτηση αγωγής