ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης με αριθμό 44/5-10-2016

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Αναπλ. Τομ. Διοικητ. & Λειτ. Υπηρεσιών)

Θέμα 2ο:     Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

2.1 Ενημέρωση Δ.Σ. σχετικά με το Ασφαλιστικό

2.2 Ενημέρωση Δ.Σ. σχετικά με Κατανομή Αγγελιοσήμου από ΕΤΑΠ

ΜΜΕ μηνός Σεπτεμβρίου 2016

2.3 Ενημέρωση Δ.Σ. για Απολογισμό Δικασίμων μηνός Σεπτεμβρίου 2016

Θέμα 3ο:     Θέματα Υγείας και Περίθαλψης

3.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

3.2 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (Εισηγητές: Επιτροπή ΤΥΠ Θεσσαλονίκης, Υπεύθυνοι: Γραφείο Θεσσαλονίκης)

Θέμα 4ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ., Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας)

4.1 Εγγραφές μελών – 7 ασφαλισμένοι

4.2 Διαγραφές – 7 ασφαλισμένοι

4.3 Αίτηση για εξαγορά χρόνου στρατιωτικής θητείας – 2 ασφαλισμένοι

4.4 Αίτηση για εξαγορά χρόνου προϋπηρεσίας χωρίς επικουρική ασφάλιση – 2 ασφαλισμένοι

4.5 Απονομή επικούρησης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης – 7 ασφαλισμένοι

4.6 Ανακαθορισμός επικούρησης και οριστικοποίηση αναπηρικής σύνταξης – 1 ασφαλισμένος

4.7 Χορήγηση αναδρομικών διαφορών στην επικούρηση ασφαλισμένης

4.8 Απόδοση τμήματος επικούρησης ΕΔΟΕΑΠ για συνταξιοδότηση από το ΙΚΑ ΕΤΕΑΜ – 1 ασφαλισμένος

4.9 Συνέχιση καταβολής επικούρησης δικαιοδόχων – 3 ασφαλισμένοι

4.10 Παράταση συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας – 8 ασφαλισμένοι

4.11 Αιτήσεις διακανονισμού οφειλών από εισφορές κλάδου ασθενείας – 9 ασφαλισμένοι

4.12 Διάφορα ασφαλιστικά θέματα – 21 ασφαλισμένοι

Θέμα 5Ο:    Κατανομή Αγγελιοσήμου ΕΛΑΗΤ μηνός Σεπτεμβρίου 2016 (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ., Υπεύθυνος: Αναπλ. Τομεάρχης Οικονομκού & Προϊστάμενος Λογιστηρίου)

Θέμα 6ο:     Διάφορα θέματα

6.1 Ενημέρωση για την καταρχήν συμφωνία με νοσηλευτήριο σχετικά με το υπόλοιπο του λογαριασμού

6.2 Σχετικά με εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 26-9-2016 έως 2-10-2016

6.3 Σχετικά με χρηματικά διαθέσιμα και αποτίμηση χαρτοφυλακίου στις 30-9-2016

6.4 Σχετικά με cash flow μηνός Οκτωβρίου 2016

6.5 Συνεδριάσεις Δ.Σ. Νοεμβρίου 2016

6.6 Υπολογισμός δικαιούμενης άδειας προσωπικού ΕΔΟΕΑΠ

6.7 Ενημέρωση σχετικά με αποχώρηση υπαλλήλου φύλαξης

6.8 Σχετικά με επιστολή υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης για το δημοσιονομικό κόστος που προκύπτει από την υπογραφή συμβάσεων μίσθωσης έργου ή παροχής υπηρεσιών καθαριότητας & φύλαξης

6.9 Σχετικά με ανανέωση Συμβολαίων Κινητής Τηλεφωνίας

6.10 Σχετικά με διακίνηση εσωτερικής αλληλογραφίας μεταξύ κτιρίων

6.11 Σχετικά με αιτήσεις ασφαλισμένων για οδοντιατρικές εργασίες

 

Θέμα 7ο:     Έγκριση διαφόρων δαπανών(Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ., Υπεύθυνος: Αναπλ. Τομεάρχης Οικονομικού-Προϊστ. Λογιστ.)

 7.1 Έγκριση προκαταβολής ποσού €662,00 δικαστικού ενσήμου για τη συζήτηση αγωγών