ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης με αριθμό 45/12-10-2016

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Αναπλ. Τομ. Διοικητ. & Λειτ. Υπηρεσιών)

Θέμα 2ο:     Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

2.1 Ενημέρωση ΔΣ για το αίτημα Εθελοντικής Μη Κερδοσκοπικής Οργάνωσης για παραχώρηση της αίθουσας ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΡΟΥΣΣΟΥ για τη πραγματοποίηση Συνέντευξης Τύπου

Θέμα 3ο:     Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ., Τομεάρχης Οικονομικού, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Οικονομικού)

Θέμα 4ο:     Θέματα Υγείας και Περίθαλψης

4.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

4.2 Έγκριση Δαπανών Κλάδου Υγείας Αθηνών

4.2.1 Εξόφληση νοσοκομειακής περίθαλψης δημοσίων νοσοκομείων €1.178,78

4.2.2 Εξόφληση εξωνοσοκομειακής περίθαλψης δημοσιών νοσοκομείων €21.661,72

4.2.3 Εξόφληση νοσοκομειακής περίθαλψης ιδιωτικών νοσοκομείων €79.248,38

4.2.4 Εξόφληση εξωνοσοκομειακής περίθαλψης ιδιωτικών νοσοκομείων €6.149,82

4.2.5 Εξόφληση ιατρών- διαγνωστικών €86.921,06

4.3 Αιτήσεις ασφαλισμένων για οδοντιατρικές εργασίες

4.4 Σχετικά με πιθανή παραπλάνηση του Οργανισμού από ενέργειες ασφαλισμένου

4.5 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (Εισηγητές: Επιτροπή ΤΥΠ Θεσσαλονίκης, Υπεύθυνοι: Γραφείο Θεσσαλονίκης)

Θέμα 5ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ., Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας)

5.1 Διαγραφές – 6 ασφαλισμένοι

5.2 Ενεργοποίηση κλάδου ασθενείας ΕΔΟΕΑΠ – 1  ασφαλισμένη

5.3 Αιτήσεις διακανονισμού οφειλών από εισφορές κλάδου ασθενείας – 5 ασφαλισμένοι

5.4 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης – προσωρινή επικούρηση – 5 ασφαλισμένοι

5.5 Αίτηση για καταβολή υπολοίπου εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης – 1 ασφαλισμένη

5.6 Αίτηση τέκνων αποβιώσαντα εν ενεργεία μέλους για παροχή της εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης ως κληρονομικό δικαίωμα

5.7 Αναπροσαρμογή επικούρησης ασφαλισμένης\

5.8 Αίτηση διακανονισμού οφειλής από χρήση ΤΥΠ – 1 ασφαλισμένη

5.9 Διάφορα ασφαλιστικά θέματα – 15 ασφαλισμένοι

Θέμα 6ο:     Διάφορα θέματα

6.1 Σχετικά με εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων 3-10-2016 έως 9-10-2016

6.2 Σχετικά με πρόσληψη υπαλλήλου υποδοχής και φύλαξης για την κάλυψη θέσης λόγω αποχώρησης υπαλλήλου

6.3 Σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού των αδειών του προσωπικού του ΕΔΟΕΑΠ από το 2010 έως σήμερα

6.4 Σχετικά με ερώτημα για ασφαλιστικές κρατήσεις του Αναπληρωτή Διοικητή του Νοσοκομείου «Σισμανόγλειο-Αμαλία Φλέμινγκ»

6.5 Σχετικά με επιστολές ασφαλισμένων για θέματα εξυπηρέτησης από οδοντίατρους του ΕΔΟΕΑΠ

6.6 Σχετικά με αίτηση συζύγου εν διαστάσει με άμεσο μέλος μας, για απόδοση δαπανών των τέκνων τους σε δικό της τραπεζικό λογαριασμό

Θέμα 7ο:     Έγκριση διαφόρων δαπανών(Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ., Υπεύθυνος: Αναπλ. Τομεάρχης Οικονομικού-Προϊστ. Λογιστ.)

7.1 Έγκριση προκαταβολής ποσού €332,00 δικαστικού ενσήμου για τη συζήτηση αγωγής

7.2 Έγκριση προκαταβολής ποσού €3.615,00 δικαστικού ενσήμου για τη συζήτηση αγωγών

7.3 Έγκριση προκαταβολής ποσού €102,00 δικαστικού ενσήμου για τη συζήτηση αγωγών