ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης με αριθμό 46/19-10-2016

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Αναπλ. Τομ. Διοικητ. & Λειτ. Υπηρεσιών)

Θέμα 2ο:     Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

2.1 Ενημέρωση ΔΣ για το αίτημα της ΟΑΤΥΕ για παραχώρηση της αίθουσας ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΡΟΥΣΣΟΥ για τη διεξαγωγή της Τακτικής Γενικής της Συνέλευσης

2.2 Ενημέρωση ΔΣ για την επιστολή του ΠΣΑΤ για διάθεση ποσού για τα Δημοσιογραφικά Βραβεία

Θέμα 3ο:     Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ., Τομεάρχης Οικονομικού, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Οικονομικού)

Θέμα 4ο:     Θέματα Υγείας και Περίθαλψης

4.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

4.2 Ειδικές περιπτώσεις οδοντιατρικής περίθαλψης

4.3 Ακοστολόγητες εξετάσεις

4.4 Σχετικά με παράταση νοσηλείας ασφαλισμένης σε νοσηλευτήριο

4.5 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (Εισηγητές: Επιτροπή ΤΥΠ Θεσσαλονίκης, Υπεύθυνοι: Γραφείο Θεσσαλονίκης)

Θέμα 5ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ., Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας)

5.1 Μεταβολές – 3 ασφαλισμένοι

5.2 Διαγραφές – 13 ασφαλισμένοι

5.3 Αίτηση για εξαγορά χρόνου προϋπηρεσίας – 1 ασφαλισμένος

5.4 Αίτηση για εξαγορά χρόνου στρατιωτικής θητείας – 1 ασφαλισμένος

5.5 Αίτηση για εξαγορά χρόνου προαιρετικής ασφάλισης – 1 ασφαλισμένος

5.6 Απονομή επικούρησης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης – 7 ασφαλισμένοι

5.7 Απονομή τμήματος επικούρησης ΕΔΟΕΑΠ για συνταξιοδότηση από το ΙΚΑ ΕΤΕΑΜ – 1 ασφαλισμένος

5.8 Τροποποίηση ημερομηνίας παράτασης και ανακαθορισμού σύνταξης λόγω αναπηρίας ασφαλισμένου

5.9 Αιτήσεις για απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης συνταξιούχων γήρατος άλλων ταμείων κύριας ασφάλισης (διαδοχική ασφάλιση – εφάπαξ κάτω της 12ετίας) – 2 περιπτώσεις

5.10 Αίτηση σσφαλισμένης για διακανονισμό οφειλής από αχρεωστήτως καταβληθείσες επικουρήσεις

5.11 Αιτήσεις διακανονισμού οφειλών από εισφορές κλάδου ασθενείας –  4 ασφαλισμένοι

5.12 Διάφορα ασφαλιστικά θέματα – 15 ασφαλισμένοι

5.13 Υπαγωγή στην ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ λόγω εργασίας σε εβδομαδιαία εφημερίδα – 8 ασφαλισμένοι

Θέμα 6ο:     Διάφορα θέματα

6.1 Σχετικά με εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων 10-10-2016 έως 16-10-2016

6.2 Σχετικά με μηνιαία επενδυτική αναφορά χαρτοφυλακίου (Σεπτέμβριος 2016)

6.3 Σχετικά με αίτηση του ΣΕΥΕ για την παράταση ισχύος της ΣΣΕ μεταξύ ΕΔΟΕΑΠ – ΣΕΥΕ

6.4 Σχετικά με συγκρότηση επιτροπής ιατρών για απάντηση καταγγελιών ασφαλισμένων

6.5 Σχετικά με έλεγχο διατύπωσης για διόρθωση Απόφασης Δ.Σ.

6.6 Σχετικά με υπογραφή Συμφωνητικού με νοσηλευτήριο

6.7 Ανάθεση δικαστικών υποθέσεων κατά του Οργανισμού σε εξωτερικό Δικηγόρο

6.8 Παροχή πληρεξουσιότητας προς τους δικηγόρους του Οργανισμού για επαλήθευση απαιτήσεων του ΕΔΟΕΑΠ στην πτώχευση εταιρείας

6.9 Παροχή πληρεξουσιότητας προς τους δικηγόρους του Οργανισμού για επαλήθευση απαιτήσεων του ΕΔΟΕΑΠ στην πτώχευση εταιρείας

6.10 Σχετικά με αίτημα εργαζόμενης για χορήγηση προκαταβολής έναντι μηνιαίων αποδοχών

Θέμα 7ο:     Έγκριση διαφόρων δαπανών(Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ., Υπεύθυνος: Αναπλ. Τομεάρχης Οικονομικού-Προϊστ. Λογιστ.)

7.1     Έγκριση προκαταβολής ποσού €263,00 δικαστικού ενσήμου για τη συζήτηση αγωγών κατά εταιρειών

7.2     Έγκριση προκαταβολής ποσού €1.370,00 δικαστικού ενσήμου για τη συζήτηση αγωγών κατά εταιρειών

7.3     Εξόφληση Φαρμακευτικού Συλλόγου Πειραιά, μηνός Μαΐου 2016, ύψους € 7.947,12