ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης με αριθμό 47/24-10-2016

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Αναπλ. Τομ. Διοικητ. & Λειτ. Υπηρεσιών)

Θέμα 2ο:     Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

2.1  Ημερολόγιο Δικασίμων μηνός Νοεμβρίου 2016

Θέμα 3ο:     Θέματα Υγείας και Περίθαλψης

3.1  Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

3.2 Έγκριση Δαπανών Κλάδου Υγείας Αθηνών

3.2.1 Εξόφληση νοσοκομειακής περίθαλψης ιδιωτικών νοσοκομείων €16.695,38

3.3 Σχετικά με ακοστολόγητες εξετάσεις

Θέμα 4ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ., Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας)

4.1 Μεταβολές – 1 ασφαλισμένος

4.2 Ενεργοποίηση δικαιώματος στον κλάδο ασθενείας ΕΔΟΕΑΠ – 1 ασφαλισμένος

4.3 Αιτήσεις για καταβολή υπολοίπου εγκριθέντος ποσού εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης – 2 ασφαλισμένοι

4.4 Αιτήσεις διακανονισμού οφειλών από εισφορές κλάδου ασθενείας – 4 ασφαλισμένοι

4.5 Διάφορα ασφαλιστικά θέματα – 10  ασφαλισμένοι

4.6 Αιτήσεις επανεξέτασης οφειλών εισφορών ασθενείας λόγω διαγραφής – 3 ασφαλισμένοι

Θέμα 5ο: Σχετικά με Τακτική Γενική Συνέλευση του ΕΔΟΕΑΠ (Εισηγητής & Υπεύθυνος: Πρόεδρος Δ.Σ.)

Θέμα 6ο:     Διάφορα θέματα

6.1 Σχετικά με εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων 17-10-2016 έως 23-10-2016

6.2 Αίτημα χορήγησης πρακτικών ΔΣ σχετικά με την αγορά του κτιρίου Σισίνη

6.3 Σχετικά με επιστολή ασφαλισμένης για συμβεβλημένο ιατρό καρδιολόγο

Θέμα 7ο:     Έγκριση διαφόρων δαπανών(Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ., Υπεύθυνος: Αναπλ. Τομεάρχης Οικονομικού-Προϊστ. Λογιστ.)

7.1 Έγκριση προκαταβολής ποσού €910,00 δικαστικού ενσήμου για τη συζήτηση αγωγών κατά εταιρειών