ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης με αριθμό 48/2-11-2016

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Αναπλ. Τομ. Διοικητ. & Λειτ. Υπηρεσιών)

Θέμα 2ο:     Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

2.1 Ημερολόγιο Δικασίμων μηνός Νοεμβρίου 2016

Θέμα 3:      Επιλογή υποψηφίου για κάλυψη θέσης Διευθυντή (Εισηγητής & Υπεύθυνος: Πρόεδρος Δ.Σ.)

Θέμα 4ο:     Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ., Τομεάρχης Οικονομικού, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Οικονομικού)

Θέμα 5ο:     Θέματα Υγείας και Περίθαλψης

5.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

5.2 Ειδικές περιπτώσεις οδοντιατρικής περίθαλψης

5.3 Ακοστολόγητες εξετάσεις

5.4 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (Εισηγητές: Επιτροπή ΤΥΠ Θεσσαλονίκης, Υπεύθυνοι: Γραφείο Θεσσαλονίκης)

Θέμα 6ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ., Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας)

6.1 Μεταβολές – 1 ασφαλισμένος

6.2 Ενεργοποίηση δικαιώματος στον κλάδο ασθενείας ΕΔΟΕΑΠ – 1 ασφαλισμένος

6.3 Διαγραφές μελών – 6 ασφαλισμένοι

6.4 Απονομή επικούρησης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης – 6 ασφαλισμένοι

6.5 Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με την πληρωμή επικούρησης

6.6 Νέα αίτηση ασφαλισμένου για καταβολή υπολοίπου οφειλής στρατιωτικής θητείας απευθείας στο ΕΤΑΠ ΜΜΕ από το υπόλοιπο της εγκριθείσης  εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης

6.7 Αιτήσεις διακανονισμού οφειλών από εισφορές κλάδου ασθενείας –   3 ασφαλισμένοι

6.8 Αίτηση ασφαλισμένης για διακανονισμό οφειλής λόγω διαγραφής σε περισσότερες δόσεις

6.9 Διάφορα ασφαλιστικά θέματα –  10  ασφαλισμένοι

6.10 Αιτήσεις μελών για χορήγηση επιδόματος λεχωίδος – 3 ασφαλισμένες

Θέμα 7:      Ενημέρωση για συνεργασία με εταιρείες MEDISYN (Εισηγητής & Υπεύθυνος: Πρόεδρος Δ.Σ.)

Θέμα 8ο:     Διάφορα θέματα

8.1 Επικύρωση απόφασης δια περιφοράς σχετικά με ΕΝΦΙΑ

8.2 Σχετικά με εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων 24-10-2016 έως 30-10-2016

8.3 Σχετικά με χρηματικά διαθέσιμα και αποτίμηση χαρτοφυλακίου στις 31-10-2016

8.4 Σχετικά με cash flow μηνός Νοεμβρίου 2016

8.5 Αίτημα χορήγησης πρακτικών ΔΣ σχετικά με την αγορά του κτιρίου Σισίνη

8.6 Ορισμός εκπροσώπων ΕΔΟΕΑΠ στην Τακτική Γενική Συνέλευση της ΟΑΤΥΕ

8.7 Σχετικά με αίτηση διακανονισμού οφειλής ενοικιαστή ακινήτου Καλλιθέας

8.8 Σχετικά με διευκρίνιση για το ποσό επιδότησης των κινητών τηλεφώνων

8.9 Σχετικά με ευχαριστήρια επιστολή ασφαλισμένου

Θέμα 9ο:     Έγκριση διαφόρων δαπανών(Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ., Υπεύθυνος: Αναπλ. Τομεάρχης Οικονομικού-Προϊστ. Λογιστ.)

9.1 Έγκριση προκαταβολής ποσού €1.030,00 δικαστικού ενσήμου για τη συζήτηση αγωγής κατά εταιρείας

9.2 Εξόφληση Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής, μηνός Σεπτεμβρίου 2016 (ΦΥΚ), ύψους € 7.103,07