ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης με αριθμό 49/9-11-2016

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Αναπλ. Τομ. Διοικητ. & Λειτ. Υπηρεσιών)

Θέμα 2ο:     Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

2.1 Απολογισμός Δικασίμων μηνός Οκτωβρίου 2016

Θέμα 3ο:     Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ., Τομεάρχης Οικονομικού, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Οικονομικού)

Θέμα 4ο:     Θέματα Υγείας και Περίθαλψης

4.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

4.2 Έγκριση Δαπανών Κλάδου Υγείας Αθηνών

4.2.1 Εξόφληση εξωνοσοκομειακής περίθαλψης δημοσιών νοσοκομείων €47.070,17

4.2.2 Εξόφληση νοσοκομειακής περίθαλψης ιδιωτικών νοσοκομείων €16.152,79

4.2.3 Εξόφληση εξωνοσοκομειακής περίθαλψης ιδιωτικών νοσοκομείων €8.999,00

4.2.4 Εξόφληση ιατρών- διαγνωστικών €64.154,40

4.3 Ειδικές περιπτώσεις οδοντιατρικής περίθαλψης

4.4 Αίτημα ασφαλισμένου για αναλώσιμα διαβήτη και ειδικό μετρητή σακχάρου

4.5 Σχετικά με παράταση νοσηλείας ασφαλισμένου

4.6 Σχετικά με οφειλή σε συμβεβλημένο φορέα

4.7 Αντιλογισμός οφειλής από ΕΒΚΑ

4.8 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (Εισηγητές: Επιτροπή ΤΥΠ Θεσσαλονίκης, Υπεύθυνοι: Γραφείο Θεσσαλονίκης)

Θέμα 5ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ., Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας)

5.1 Μεταβολές – 1 ασφαλισμένος

5.2 Ενεργοποίηση δικαιώματος στον κλάδο ασθενείας ΕΔΟΕΑΠ – 1 ασφαλισμένος

5.3 Διαγραφές Μελών – 5 ασφαλισμένοι

5.4 Απονομή επικούρησης  – προσωρινή επικούρηση – 4 ασφαλισμένοι

5.5 Παράταση συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας – 1 ασφαλισμένος

5.6 Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με εξαίρεση μείωσης 8% από την επικούρηση λόγω γήρατος με αναπηρία – 1 ασφαλισμένος

5.7 Έλεγχος μειωμένης εισφοράς ασθενείας φορολογικού έτους 2015

5.8 Αίτηση ασφαλισμένου για διακανονισμού οφειλής λόγω διαγραφής

5.9 Αίτηση ασφαλισμένης σχετικά με καταλογισμό οφειλής από χρήση υπηρεσιών ΤΥΠ, λόγω διαγραφής

5.10 Διάφορα ασφαλιστικά θέματα –  3  ασφαλισμένοι

5.11 Αιτήσεις μελών για χορήγηση επιδόματος  ασθενείας  – 2 ασφαλισμένοι

5.12 Τακτοποίηση εισφορών από εταιρεία ΜΜΕ και ασφάλιση εργαζομένων  – 7 ασφαλισμένοι

5.13 Υπαγωγή στην ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ λόγω εργασίας σε εβδομαδιαία εφημερίδα – 1 ασφαλισμένος

Θέμα 6ο:     Ενημέρωση ΔΣ για τα Οικονομικά Απολογιστικά Στοιχεία  Αυγούστου 2016 (Εισηγητής και Υπεύθυνος: Πρόεδρος Δ.Σ.)

Θέμα 7Ο:    Κατανομή Αγγελιοσήμου ΕΛΑΗΤ μηνός Οκτωβρίου 2016 (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ., Υπεύθυνος: Αναπλ. Τομεάρχης Οικονομκού & Προϊστάμενος Λογιστηρίου)

Θέμα 8ο:     Διάφορα θέματα

8.1 Σχετικά με εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων 31-10-2016 έως 6-11-2016

8.2 Συνεδριάσεις ΔΣ Δεκεμβρίου 2016

8.3 Σχετικά με ανανέωση σύμβασης εκτυπωτών Μικροβιολογικού και Ακτινολογικού εργαστηρίου έτους 2017

8.4 Σχετικά με ανανέωση σύμβασης για την καταστροφή εγγράφων του Οργανισμού από εξωτερική εταιρεία έτους 2017

Θέμα 9ο:     Έγκριση διαφόρων δαπανών (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ., Υπεύθυνος: Αναπλ. Τομεάρχης Οικονομικού-Προϊστ. Λογιστ.)

9.1 Εξόφληση Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής, μηνός Ιανουαρίου 2016, ύψους € 142.412,77