ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης με αριθμό 50/16-11-2016

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Αναπλ. Τομ. Διοικητ. & Λειτ. Υπηρεσιών)

Θέμα 2ο:     Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

2.1 Ενημέρωση ΔΣ για διάφορα θέματα

Θέμα 3ο:     Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ., Τομεάρχης Οικονομικού, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Οικονομικού)

Θέμα 4ο:     Θέματα Υγείας και Περίθαλψης

4.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

4.2 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (Εισηγητές: Επιτροπή ΤΥΠ Θεσσαλονίκης, Υπεύθυνοι: Γραφείο Θεσσαλονίκης)

Θέμα 5ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ., Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας)

5.1 Μεταβολές – 2 ασφαλισμένοι

5.2 Εγγραφές μελών – 1 ασφαλισμένος

5.3 Διαγραφές μελών – 6 ασφαλισμένοι

5.4 Απονομή προσωρινής επικούρησης – 1 ασφαλισμένος

5.5 Αίτηση τέκνου αποβιώσαντα συνταξιούχου για παροχή της εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης ως κληρονομικό δικαίωμα

5.6 Αίτηση για νέα προκαταβολή επικουρήσεων – 1 ασφαλισμένη

5.7 Αιτήσεις διακανονισμού οφειλών από εισφορές κλάδου ασθενείας – 5 ασφαλισμένοι

5.8 Αίτηση ασφαλισμένου για διακανονισμό οφειλής λόγω διαγραφής

5.9 Αίτηση για καταβολή (εκκαθάριση) της εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης – 1 ασφαλισμένος

5.10 Διάφορα ασφαλιστικά θέματα – 15 ασφαλισμένοι

Θέμα 6:      Επιλογή υποψηφίου για κάλυψη θέσης Διευθυντή (Εισηγητής & Υπεύθυνος: Πρόεδρος Δ.Σ.)

Θέμα 7ο:     Διάφορα θέματα

7.1 Σχετικά με εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων 7-11-2016 έως 13-11-2016

7.2 Συνεδριάσεις ΔΣ Δεκεμβρίου 2016

7.3 Σχετικά με διακοπή συνεργασίας με συνεργαζόμενη εταιρεία

7.4 Σχετικά με ερώτημα για ασφαλιστικές κρατήσεις του Αναπληρωτή Διοικητή του Νοσοκομείου «Σισμανόγλειο-Αμαλία Φλέμιγκ»

7.5 Σχετικά με αίτηση υπαλλήλου για χορήγηση πρακτικών ΔΣ

7.6 Σχετικά με επιστολή υπουργείου Εργασίας για χρηματοδότηση ΜΚΟ

 Θέμα 8ο:    Έγκριση διαφόρων δαπανών (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ., Υπεύθυνος: Αναπλ. Τομεάρχης Οικονομικού-Προϊστ. Λογιστ.)

8.1 Εξόφληση τιμολογίων προμηθευτών ποσού € 136.933,28

βάσει αποφάσεων ΔΣ και κανονισμού προμηθειών.

8.2 Έγκριση προκαταβολής ποσού €1.390,00 δικαστικού ενσήμου για τη συζήτηση αγωγών κατά εταιρειών