ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης με αριθμό 52/30-11-2016

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Αναπλ. Τομ. Διοικητ. & Λειτ. Υπηρεσιών)

Θέμα 2ο:     Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

2.1 Ενημέρωση δικασίμων μηνός Δεκεμβρίου 2016

Θέμα 3ο:     Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ., Τομεάρχης Οικονομικού, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Οικονομικού)

Θέμα 4ο:     Θέματα Υγείας και Περίθαλψης

4.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

4.2 Έγκριση Δαπανών Κλάδου Υγείας Αθηνών

4.2.1 Εξόφληση εξωνοσοκομειακής περίθαλψης δημοσίων νοσοκομείων €13.843,12

4.2.2 Εξόφληση νοσοκομειακής περίθαλψης ιδιωτικών νοσοκομείων €48.267,85

4.2.3 Εξόφληση εξωνοσοκομειακής περίθαλψης ιδιωτικών νοσοκομείων €3.562,21

4.2.4 Εξόφληση ιατρών- διαγνωστικών €77.586,03

4.3 Αίτηση διακανονισμού οφειλής ΕΒΚΑ

4.4 Ειδικές περιπτώσεις οδοντιατρικής περίθαλψης

4.5 Αίτημα χορήγησης στοιχείων

4.6 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (Εισηγητές: Επιτροπή ΤΥΠ Θεσσαλονίκης, Υπεύθυνοι: Γραφείο Θεσσαλονίκης)

Θέμα 5ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής : Πρόεδρος Δ.Σ., Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας, Υπεύθυνος : Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας)

5.1 Διαγραφές Μελών – 1 ασφαλισμένος

5.2 Αιτήσεις διαγραφής για τις οποίες ζητήθηκαν διευκρινίσεις αλλά δεν ανταποκρίθηκαν  – 2 ασφαλισμένοι

5.3 Απονομή  επικούρησης  – 1  ασφαλισμένος

5.4 Αίτηση για καταβολή υπολοίπου ποσού εγκεκριμένης εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης – 1 ασφαλισμένος

5.5 Έλεγχος μειωμένης εισφοράς ασθενείας φορολογικού έτους 2015- 1 ασφαλισμένος

5.6 Αιτήσεις μελών για επανεξέταση οφειλών εισφορών κλάδου ασθενείας -2 ασφαλισμένοι

5.7 Αιτήσεις διακανονισμού οφειλών από εισφορές κλάδου ασθενείας –  3 ασφαλισμένοι

5.8 Διάφορα ασφαλιστικά θέματα –  16  ασφαλισμένοι

Θέμα 6ο:     Διάφορα θέματα

6.1 Σχετικά με εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων 21-11-2016 έως 27-11-2016

6.2 Σχετικά με επιστολή από νοσηλευτήριο για καθυστέρηση ενημέρωσης περικοπών δαπανών από νοσηλείες ασφαλισμένων

6.3 Σχετικά με επιστολή από την Τομεάρχη ΤΥΠ περί μη υπογραφής εξερχομένων εγγράφων

6.4 Επιστολή ασφαλισμένης σχετικά με αδυναμία (πολύμηνης) προγραμματισμού ραντεβού στους υπερήχους

6.5 Δωροεπιταγές για μέλη του ΕΔΟΕΑΠ με ημερομηνία λήξης 31/12/2016

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση διαφόρων δαπανών (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ., Υπεύθυνος: Αναπλ. Τομεάρχης Οικονομικού-Προϊστ. Λογιστ.)

7.1 Έγκριση προκαταβολής δικαστικών ενσήμων  €710,00 για   συζήτηση αγωγών