ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης με αριθμό 53/8-12-2016

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Αναπλ. Τομ. Διοικητ. & Λειτ. Υπηρεσιών)

Θέμα 2ο:     Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

2.1 Ενημέρωση ΔΣ για συνεδρίαση Εξελεγκτικής Επιτροπής

Θέμα 3ο:     Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ., Τομεάρχης Οικονομικού, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Οικονομικού)

Θέμα 4ο:     Θέματα Υγείας και Περίθαλψης

4.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

4.2 Ειδικές περιπτώσεις οδοντιατρικής περίθαλψης

4.3 Σχετικά με παράταση νοσηλείας ασφαλισμένης

4.4 Σχετικά με χρεωστικό υπόλοιπο από περίθαλψη εξωτερικού σε θανόντα ασφαλισμένο

4.5 Ακοστολόγητες εξετάσεις

4.6 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (Εισηγητές: Επιτροπή ΤΥΠ

            Θεσσαλονίκης, Υπεύθυνοι: Γραφείο Θεσσαλονίκης)

Θέμα 5ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής : Πρόεδρος Δ.Σ., Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας, Υπεύθυνος : Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας)

5.1 Μεταβολές – 2 ασφαλισμένοι

5.2 Εγγραφές – 3 ασφαλισμένοι

5.3 Ενεργοποίηση δικαιώματος στον κλάδο ασθενείας του ΕΔΟΕΑΠ- 1 ασφαλισμένος

5.4  Διαγραφές Μελών –  9 ασφαλισμένοι

5.5 Παράταση συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας – 1 ασφαλισμένος

5.6 Κατανομή ποσού εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης στα τέκνα θανόντος ασφαλισμένου ως κληρονομικό δικαίωμα

5.7 Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με την πληρωμή επικούρησης

5.8 Πληρωμή επικούρησης  μηνός Ιανουαρίου 2017

5.9 Αιτήσεις διακανονισμού οφειλών από εισφορές κλάδου ασθενείας –   2 ασφαλισμένοι

5.10 Διάφορα ασφαλιστικά θέματα –   9 ασφαλισμένοι

5.11 Ενημέρωση σχετικά με επιστολές προς τα μέλη χωρίς εισφορές σύμφωνα με τη ΣΔΣ 42/21-9-2016

Θέμα 6:      Συνάντηση με την Εξελεγκτική Επιτροπή

Θέμα 7ο:     Ενημέρωση ΔΣ για τα Οικονομικά Απολογιστικά Στοιχεία  Σεπτεμβρίου 2016 (Εισηγητής και Υπεύθυνος: Πρόεδρος Δ.Σ.)

Θέμα 8ο:     Διάφορα θέματα

8.1 Σχετικά με εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων 28-11-2016 έως 4-12-2016

8.2 Σχετικά με χρηματικά διαθέσιμα και αποτίμηση χαρτοφυλακίου στις 30-11-2016

8.3 Συνεδριάσεις Δ.Σ. Ιανουαρίου 2017

8.4 Σχετικά με τη φορολογιστική αντιμετώπιση αμοιβών μελών Δ.Σ. και εξόδων κίνησης

8.5 Σχετικά με λογιστική συμφωνία με Όμιλο νοσηλευτηρίων και διαγραφή υποχρέωσης του Οργανισμού

8.6 Σχετικά με αίτηση του Πρωτοδικείου Αθηνών για χορήγηση πρακτικών Δ.Σ.

8.7 Παροχή πληρεξουσιότητας προς δικηγόρο Θεσσαλονίκης για τη συζήτηση αγωγών του ΕΔΟΕΑΠ κατά οφειλετών του

Θέμα 9ο:     Έγκριση διαφόρων δαπανών (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ., Υπεύθυνος: Αναπλ. Τομεάρχης Οικονομικού-Προϊστ. Λογιστ.)

9.1 Εξόφληση Φαρμακευτικού Συλλόγου  Αττικής  μηνός Φεβρουαρίου 2016, ύψους € 150.040,03