ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης με αριθμό 1/4-1-2017

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Αναπλ. Τομ. Διοικητ. & Λειτ. Υπηρεσιών)

Θέμα 2ο:     Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

2.1 Ημερολόγιο δικασίμων μηνός Ιανουαρίου 2017

2.2 Σχετικά με κοπή πίτας για το προσωπικό του ΕΔΟΕΑΠ

2.3 Ενημέρωση σχετικά με κατάθεση  από ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

Θέμα 3ο:     Θέματα Υγείας και Περίθαλψης

3.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

3.2 Ακοστολόγητες εξετάσεις

3.3 Σχετικά με παράταση νοσηλείας ασφαλισμένης

3.4 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (Εισηγητές: Επιτροπή ΤΥΠ Θεσσαλονίκης, Υπεύθυνοι: Γραφείο Θεσσαλονίκης)

Θέμα 4ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής : Πρόεδρος Δ.Σ., Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας, Υπεύθυνος : Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας)

 4.1 Μεταβολές – 2 ασφαλισμένοι

 4.2 Επανεγγραφή μελών – 1 ασφαλισμένος

 4.3 Διαγραφές Μελών – 1 ασφαλισμένος

 4.4 Απονομή Επικούρησης – Προσωρινή Επικούρηση – 3     ασφαλισμένοι

 4.5 Αιτήσεις για καταβολή υπολοίπου ποσού εγκεκριμένης        εφάπαξ  οικονομικής ενίσχυσης  – 1 ασφαλισμένος

4.6 Τακτοποίηση εισφορών από εταιρεία & ασφάλιση εργαζόμενου

4.7 Αιτήσεις για κατ΄εξαίρεση υπαγωγή στην ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ λόγω κατ΄εξαίρεση ασφάλισης στο ΕΤΑΠ ΜΜΕ – 2 ασφαλισμένοι

4.8 Διάφορα ασφαλιστικά θέματα –  19  Ασφαλισμένοι

4.9 Υπαγωγή στην ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ λόγω εργασίας σε   εβδομαδιαία εφημερίδα

Θέμα 5ο:     Διάφορα θέματα

5.1 Σχετικά με εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων 26-12-2016 έως 1-1-2017

5.2 Σχετικά με χρηματικά διαθέσιμα και αποτίμηση χαρτοφυλακίου στις 31-12-2016

5.3 Cash Flow 1ο ΤΡΙΜΗΝΟ  2017

5.4 Σχετικά με αναφορά ασφαλισμένου στον Φαρμακευτικό Σύλλογο Αττικής

5.5 Σχετικά με αγωγές εργαζομένων κατά ΕΔΟΕΑΠ για μειώσεις μισθών

5.6 Σχετικά με λογιστική συμφωνία και διαγραφή υποχρέωσης ΕΔΟΕΑΠ προς νοσηλευτήριο

5.7 Σχετικά με ανανέωση σύμβασης συντήρησης λογισμικού προγράμματος

5.8 Σχετικά με Επαναπιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης ISO

5.9 Σχετικά με αγωγή για οφειλές έτους 2011 της νοσηλευτηρίου