ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης με αριθμό 54/14-12-2016

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Αναπλ. Τομ. Διοικητ. & Λειτ. Υπηρεσιών)

Θέμα 2ο:     Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

2.1 Ενημέρωση ΔΣ σχετικά με την επόμενη συνεδρίαση της Εξελεγκτικής Επιτροπής

2.2 Ενημέρωση ΔΣ σχετικά  με πρόσκληση που απευθύνει ο ΠΣΑΤ σε όλα τα μέλη του ΔΣ του ΕΔΟΕΑΠ στην Ετήσια Τελετή Απονομής Βραβείων στους Κορυφαίους Αθλητές, Αθλήτριες και Ομάδες του 2016

Θέμα 3ο:     Σχετικά με το θέμα χρηματοδότησης για κάλυψη τρεχουσών αναγκών του Οργανισμού (Εισηγητής & Υπεύθυνος: Πρόεδρος Δ.Σ.)

Θέμα 4ο:     Θέματα Υγείας και Περίθαλψης

4.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

4.2 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (Εισηγητές: Επιτροπή ΤΥΠ Θεσσαλονίκης, Υπεύθυνοι: Γραφείο Θεσσαλονίκης)

Θέμα 5ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής : Πρόεδρος Δ.Σ., Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας, Υπεύθυνος : Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας)

5.1 Διαγραφές Μελών –  5 ασφαλισμένοι

5.2 Απονομή Προσωρινής  Επικούρησης  – 1 ασφαλισμένος

5.3 Παράταση συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας – 2 ασφαλισμένοι

5.4 Αιτήσεις για καταβολή υπολοίπου ποσού εγκεκριμένης εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης  – 3 ασφαλισμένοι

5.5 Πληρωμή επικούρησης  μηνός Ιανουαρίου 2017

5.6 Αίτηση για προκαταβολή επικούρησης  – 1 ασφαλισμένος

5.7 Προσκόμιση Συμπληρωματικών Στοιχείων σε συνεχεία απόφασης διαγραφής ασφαλισμένου

5.8 Τακτοποίηση εισφορών από εταιρείες και ασφάλιση εργαζομένων – 10 ασφαλισμένοι

5.9 Αιτήσεις διακανονισμού οφειλών από εισφορές κλάδου ασθενείας – 3 ασφαλισμένοι

5.10 Διάφορα ασφαλιστικά θέματα –  12  ασφαλισμένοι

Θέμα 6Ο:    Κατανομή Αγγελιοσήμου ΕΛΑΗΤ μηνός Νοεμβρίου 2016 (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ., Υπεύθυνος: Αναπλ. Τομεάρχης Οικονομικού & Προϊστάμενος Λογιστηρίου)

Θέμα 7Ο: Ανανεώσεις συμβάσεων συνεργαζόμενων Ιατρών και Συνεργατών (Εισηγητής & Υπεύθυνος: Πρόεδρος Δ.Σ.)

Θέμα 8ο:     Διάφορα θέματα

8.1 Σχετικά με εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων 5-12-2016 έως 11-12-2016

8.2 Γνωστοποίηση Έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής για το Γ’ Τρίμηνο 2016

8.3 Συνεδριάσεις Δ.Σ. Ιανουαρίου 2017

8.4 Σχετικά με καταβολή δώρου Χριστουγέννων 2016 στο πάσης φύσεως προσωπικό

8.5 Σχετικά με λογιστική συμφωνία και διαγραφή υποχρέωσης ΕΔΟΕΑΠ προς νοσηλευτήριο

8.6 Σχετικά με την αίτηση εργαζόμενου για παράταση μειωμένου ωραρίου

8.7 Σχετικά με ανανέωση σύμβασης τεχνικής υποστήριξης εφαρμογών ΕΔΟΕΑΠ από εξωτερικό συνεργάτη

8.8 Σχετικά με ανανέωση σύμβασης εκτυπωτών Μικροβιολογικού και Ακτινολογικού εργαστηρίου έτους 2017

8.9 Σχετικά με ανανέωση ετήσιας σύμβασης συντήρησης Προγράμματος Πρωτοκόλλου

8.10 Σχετικά με αίτηση του ΣΕΥΕ για την παράταση ισχύος της ΣΣΕ μεταξύ ΕΔΟΕΑΠ – ΣΕΥΕ

8.11 Σχετικά με επιστολή ΕΠΗΕΘ για απόδοση δικαιωμάτων αγγελιοσήμου

Θέμα 9ο:     Έγκριση διαφόρων δαπανών (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ., Υπεύθυνος: Αναπλ. Τομεάρχης Οικονομικού-Προϊστ. Λογιστ.)

9.1 Δαπάνες δικαστικού επιμελητή για επιδόσεις δικογράφων €70,00 πλέον ΦΠΑ 24%, συνολικά  €86,80

9.2 Εξόφληση Φαρμακευτικού Συλλόγου Πειραιά μηνός Αυγούστου 2016, ύψους € 6.978,49

9.3 Εξόφληση Φαρμακευτικού Συλλόγου  Πειραιά φαρμάκων υψηλού κόστους, μηνός Αυγούστου 2016, ύψους € 734,30