ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης με αριθμό 55/21-12-2016

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Αναπλ. Τομ. Διοικητ. & Λειτ. Υπηρεσιών)

Θέμα 2ο:     Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

2.1 Απολογισμός δικασίμων Νοεμβρίου 2016

Θέμα 3ο:     Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ., Τομεάρχης Οικονομικού, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Οικονομικού)

Θέμα 4ο:     Θέματα Υγείας και Περίθαλψης

4.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

4.2 Έγκριση Δαπανών Κλάδου Υγείας Αθηνών

4.2.1 Εξόφληση νοσοκομειακής περίθαλψης δημόσιων νοσοκομείων €12.204,06

4.2.2 Εξόφληση εξωνοσοκομειακής περίθαλψης δημοσιών νοσοκομείων €55.341,87

4.2.3 Εξόφληση νοσοκομειακής περίθαλψης ιδιωτικών νοσοκομείων €46.000,46

4.2.4 Εξόφληση εξωνοσοκομειακής περίθαλψης ιδιωτικών νοσοκομείων €5.305,24

4.2.5 Εξόφληση ιατρών- διαγνωστικών €107.371,46

4.3 Ακοστολόγητες εξετάσεις

4.4 Κατάσταση δαπανών περίθαλψης εξωτερικού μέσω ΕΟΠΥΥ

4.5 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (Εισηγητές: Επιτροπή ΤΥΠ

            Θεσσαλονίκης, Υπεύθυνοι: Γραφείο Θεσσαλονίκης)

Θέμα 5ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής : Πρόεδρος Δ.Σ., Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας, Υπεύθυνος : Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας)

5.1 Μεταβολές – 1 ασφαλισμένος

5.2 Ενεργοποίηση δικαιώματος κλάδου  ασθενείας – 1 ασφαλισμένος

5.3 Διαγραφές Μελών –  7 ασφαλισμένοι

5.4 Απονομή  Εφάπαξ Οικονομικής Ενίσχυσης  με διαδοχική ασφάλιση-  4  ασφαλισμένοι

5.5 Παράταση συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας –   1 ασφαλισμένος

5.6 Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με την πληρωμή επικούρησης – 2 ασφαλισμένοι

5.7 Αιτήσεις διακανονισμού οφειλών από εισφορές κλάδου ασθενείας – 2 ασφαλισμένοι

5.8 Αίτηση διακανονισμού οφειλής χρήσης ΤΥΠ – 1 ασφαλισμένος

5.9 Διάφορα ασφαλιστικά θέματα –   26  Ασφαλισμένοι

5.10 Αιτήσεις μελών για επιστροφή ποσών από αχρεωστήτως καταβολή εισφορά ασθενείας λόγω τακτοποίηση εισφορών από εταιρεία  (ΣΔΣ 43/28-9-2016)- 5 ασφαλισμένοι

5.11 Αιτήσεις επανεξέτασης οφειλών εισφορών ασθενείας – 5 ασφαλισμένοι

Θέμα 6Ο:    Ανανεώσεις συμβάσεων συνεργαζόμενων με τον ΕΔΟΕΑΠ (Εισηγητής & Υπεύθυνος: Πρόεδρος Δ.Σ.)

Θέμα 7ο:     Διάφορα θέματα

7.1 Σχετικά με εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων 12-12-2016 έως 18-12-2016

7.2 Συνεδριάσεις Δ.Σ. Ιανουαρίου 2017

7.3 Ενημέρωση ΔΣ από ΕΔΕΚΤ για την επενδυτική αναφορά χαρτοφυλακίου (Νοέμβριος 2016)

7.4 Σχετικά με προκαταβολή σε Φαρμακευτικούς Συλλόγους Αττικής, Θεσσαλονίκης, Πειραιά, Κιλκίς

7.5 Σχετικά με ανανέωση ετήσιας σύμβασης συντήρησης και υποστήριξης λογισμικού Αγγελιοσήμου

7.6 Σχετικά με ανανέωση ετήσιας σύμβασης τεχνικής υποστήριξης οδοντιατρικού προγράμματος

Θέμα 8ο:     Έγκριση διαφόρων δαπανών (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ., Υπεύθυνος: Αναπλ. Τομεάρχης Οικονομικού-Προϊστ. Λογιστ.)

8.1 Εξόφληση τιμολογίων προμηθευτών ποσού € 136.933,28 βάσει αποφάσεων ΔΣ και κανονισμού προμηθειών