Συνεδριάσεις έτους 2016

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης με αριθμό 56/28-12-2016

 

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Αναπλ. Τομ. Διοικητ. & Λειτ. Υπηρεσιών)

Θέμα 2ο:     Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

2.1 Ενημέρωση Δ.Σ. για διάφορα θέματα

Θέμα 3ο:     Θέματα Υγείας και Περίθαλψης

3.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

3.2 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (Εισηγητές: Επιτροπή ΤΥΠ Θεσσαλονίκης, Υπεύθυνοι: Γραφείο Θεσσαλονίκης)

Θέμα 4ο:     Διάφορα θέματα

4.1 Σχετικά με εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων 19-12-2016 έως 25-12-2016

4.2 Σχετικά με διαγραφή υποχρέωσης ΕΔΟΕΑΠ προς συμβεβλημένους φορείς με υπόλοιπα πριν τη χρήση 2008

4.3 Σχετικά με καταβολή ετήσιας εισφοράς προς ΟΑΤΥΕ

4.4 Σχετικά με ανανέωση σύμβασης συνεργασίας με ψυχολόγο

4.5 Σχετικά με εξόφληση υπολοίπων τιμολογίων κυλικείου Σισίνη

Θέμα 5ο:     Έγκριση διαφόρων δαπανών (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ., Υπεύθυνος: Αναπλ. Τομεάρχης Οικονομικού-Προϊστ. Λογιστ.)

5.1 Έγκριση προκαταβολής δικαστικού ενσήμου  €75,00 επί αποδόσει λογαριασμού για τη συζήτηση αγωγής κατά οφειλέτη του Οργανισμού

5.2 Εξόφληση Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής (ΦΥΚ), μηνός Οκτωβρίου 2016, ύψους € 7.978,39

5.3 Εξόφληση Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής (ΦΥΚ), μηνός Νοεμβρίου 2016, ύψους € 7.827,61