ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης με αριθμό 3/18-1-2017

 

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Αναπλ. Τομ. Διοικητ. & Λειτ. Υπηρεσιών)

Θέμα 2ο:     Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

2.1 Ενημέρωση Δ.Σ. για διάφορα θέματα

Θέμα 3ο:     Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Διευθυντής, Τομεάρχης Οικονομικού, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Οικονομικού)

Θέμα 4ο:     Θέματα Υγείας και Περίθαλψης

4.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

4.2 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (Εισηγητές: Επιτροπή ΤΥΠ Θεσσαλονίκης, Υπεύθυνοι: Γραφείο Θεσσαλονίκης)

Θέμα 5ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής : Διευθυντής, Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας, Υπεύθυνος : Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας)

5.1       Μεταβολές – 2  ασφαλισμένοι

5.2       Εγγραφές μελών – 1 νέο μέλος

5.3       Διαγραφές Μελών – 3 ασφαλισμένοι

5.4       Απονομή Εφάπαξ Οικονομικής Ενίσχυσης  – 3  ασφαλισμένοι

5.5       Αναστολή Επικούρησης συνταξιούχων ΕΔΟΕΑΠ μελών ΕΣΡ –

            3 ασφαλισμένοι

5.6       Ανάκληση απόφασης συνταξιοδότησης – 1 ασφαλισμένος

5.7       Συνέχιση καταβολής επικούρησης δικαιοδόχων – 3 δικαιοδόχοι

5.8       Αιτήσεις χορήγησης επιδομάτων ασθενείας εργαζομένων στην

            ΕΡΤ ΑΕ-3 ασφαλισμένοι

5.9       Αιτήσεις για καταβολή εισφοράς ασθενείας λόγω ανεργίας – 8              ασφαλισμένοι

5.10     Διάφορα ασφαλιστικά θέματα – 5  Ασφαλισμένοι

5.11     Επαναπροσδιορισμός οφειλών χρήσης ΤΥΠ με στοιχεία λογιστηρίου- 5 ασφαλισμένοι

Θέμα 6ο:    Ενημέρωση ΔΣ για τα Οικονομικά Απολογιστικά Στοιχεία  Οκτωβρίου 2016 (Εισηγητής και Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής)

Θέμα 7ο:     Διάφορα θέματα

7.1 Σχετικά με εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων 9-1-2017 έως 15-1-2017 7.2 Συνεδριάσεις ΔΣ Φεβρουαρίου 2017

Θέμα 8ο:     Έγκριση διαφόρων δαπανών (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ., Υπεύθυνος: Αναπλ. Τομεάρχης Οικονομικού-Προϊστ. Λογιστ.)

8.1       Δαπάνες δικαστικού ενσήμου €550,00για τη συζήτηση αγωγής κατά εταιρείας

8.2       Δαπάνες δικαστικού ενσήμου €830,00 € για τη συζήτηση αγωγών κατά εταιρειών

8.3       Εξόφληση Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής, μηνός Μαρτίου 2016, ύψους €161.415,94