ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης με αριθμό 4/25-1-2017

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Αναπλ. Τομ. Διοικητ. & Λειτ. Υπηρεσιών)

Θέμα 2ο:     Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

2.1 Ημερολόγιο Δικασίμων μηνός Φεβρουαρίου 2017

2.2 Σχετικά με κοπή πίτας για το προσωπικό του ΕΔΟΕΑΠ

2.3 Ενημέρωση Δ.Σ. για πρόσκληση σε εκδήλωση 

Θέμα 3ο:     Θέματα Υγείας και Περίθαλψης

3.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

3.2 Έγκριση Δαπανών Κλάδου Υγείας Αθηνών

3.2.1 Εξόφληση νοσοκομειακής περίθαλψης δημόσιων νοσοκομείων €6.024,46

3.2.2 Εξόφληση εξωνοσοκομειακής περίθαλψης δημοσιών νοσοκομείων €37.143,97

3.2.3 Εξόφληση νοσοκομειακής περίθαλψης ιδιωτικών νοσοκομείων €92.930,56

3.2.4 Εξόφληση εξωνοσοκομειακής περίθαλψης ιδιωτικών νοσοκομείων €536,75

3.2.5 Εξόφληση ιατρών- διαγνωστικών €126.306,37

3.3 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (Εισηγητές: Επιτροπή ΤΥΠ Θεσσαλονίκης, Υπεύθυνοι: Γραφείο Θεσσαλονίκης)

Θέμα 4ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής : Διευθυντής, Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας, Υπεύθυνος : Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας)

4.1 Μεταβολές –  1 ασφαλισμένος

4.2 Μετατάξεις μελών – 14 ασφαλισμένοι

4.3 Ενεργοποίηση δικαιώματος στον κλάδο ασθενείας του ΕΔΟΕΑΠ – 1 ασφαλισμένος

4.4 Διαγραφές Μελών  – 2 ασφαλισμένοι

4.5 Παραπομπή συνταξιοδοτικού φακέλου λόγω μη συμπλήρωσης απαιτουμένων προϋποθέσεων για απονομή επικούρησης – 1 ασφαλισμένος

4.6 Παράταση συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας – 1 ασφαλισμένος

4.7 Οριστικοποίηση αναπηρικής σύνταξης – 1 ασφαλισμένος

4.8 Συνέχιση καταβολής επικούρησης δικαιοδόχων –1 δικαιοδόχος

4.9 Αίτηση ασφαλισμένης για τη χορήγηση εγκριθέντος ποσού εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης

4.10 Αίτηση ασφαλισμένης για την προκαταβολή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης λόγω συνταξιοδότησης

4.11 Τακτοποίηση εισφορών από εταιρεία

4.12 Αιτήσεις για καταβολή εισφοράς ασθενείας λόγω ανεργίας – 13 ασφαλισμένοι

4.13 Αιτήσεις για διακανονισμό οφειλής εισφοράς ασθενείας λόγω ανεργίας  – 1 ασφαλισμένος

4.14 Έλεγχος μειωμένης εισφοράς ασθενείας λόγω ανεργίας  –  1 ασφαλισμένος

4.15 Αίτηση ασφαλισμένου για καταβολή εισφοράς ασθενείας λόγω αδείας άνευ αποδοχών

4.16 Αίτηση    ασφαλισμένης εργαζομένης στην ΕΡΤ ΑΕ, για χορήγηση επιδόματος λεχωίδος 

4.17 Διάφορα ασφαλιστικά θέματα –  5  ασφαλισμένοι

4.18 Υπαγωγή στην ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ λόγω εργασίας σε εβδομαδιαία εφημερίδα – 1 ασφαλισμένος

Θέμα 5ο:     Διάφορα θέματα

5.1 Σχετικά με εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων 16-1-2017 έως 22-1-2017

5.2 Σχετικά με πρακτικά Δ.Σ.

5.3 Σχετικά με συμφωνία πληρωμής διαγνωστικού κέντρου με παροχή πιστωτικού τιμολογίου

5.4 Σχετικά με τροποποίηση και συμπλήρωση των αποφάσεων Δ.Σ. υπ αριθ. 53/8-12-2016 και 56/22-12-2016 αναφορικά με έξοδα κίνησης μελών Δ.Σ.

5.5 Σχετικά με χρέωση ασφαλισμένων για οδοντοτεχνικές εργασίες ορθοδοντικής και επιβολή συμμετοχής 200€ για ορθοδοντικές εργασίες