ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης με αριθμό 5/1-2-2017

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Αναπλ. Τομ. Διοικητ. & Λειτ. Υπηρεσιών)

Θέμα 2ο:     Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

2.1 Απολογισμός Δικασίμων μηνός Ιανουαρίου 2017

2.2 Σχετικά με έγκριση δαπανών για την κοπή της πίτας

2.3 Ενημέρωση Δ.Σ. για νέο Δ.Σ. ΤΥΠΕΤ

2.4 Ενημέρωση για την έκδοση υπουργικής απόφασης σχετικά με απόδοση πόρων υπέρ ΕΔΟΕΑΠ, ΤΕΑΣ, ΕΤΑΣ

Θέμα 3ο:     Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ., Τομεάρχης Οικονομικού, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Οικονομικού)

Θέμα 4ο:     Θέματα Υγείας και Περίθαλψης

4.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (Εισηγητές: Επιτροπή ΤΥΠ Θεσσαλονίκης, Υπεύθυνοι: Γραφείο Θεσσαλονίκης)

Θέμα 5ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής : Διευθυντής, Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας, Υπεύθυνος : Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας)

5.1 Μεταβολές –  3 ασφαλισμένοι

5.2 Διαγραφές Μελών  – 3  ασφαλισμένοι

5.3 Παράταση συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας – 1 ασφαλισμένος

5.4 Αιτήσεις για καταβολή εισφοράς ασθενείας λόγω ανεργίας – 2 ασφαλισμένοι

5.5 Αιτήσεις για διακανονισμό οφειλής εισφοράς ασθενείας λόγω ανεργίας  –  3  ασφαλισμένοι

5.6 Διάφορα ασφαλιστικά θέματα – 6 ασφαλισμένοι

5.7 Υπαγωγή στην ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ λόγω εργασίας σε εβδομαδιαία εφημερίδα –  31  ασφαλισμένοι

 

Θέμα 6ο:     Διάφορα θέματα

6.1 Σχετικά με εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων 23-1-2017 έως 29-1-2017

6.2 Σχετικά με εξέλιξη συμφωνίας πληρωμής παρόχου με έκδοση πιστωτικών τιμολογίων

6.3 Σχετικά με χρέωση ασφαλισμένων για οδοντοτεχνικές εργασίες ορθοδοντικής και επιβολή συμμετοχής 200€ για ορθοδοντικές εργασίες

6.4 Ανάθεση εργατικής αγωγής κατά του Οργανισμού σε εξωτερικό Δικηγόρο

6.5 Ενημέρωση ΔΣ για την επενδυτική αναφορά χαρτοφυλακίου (Δεκέμβριος 2016)

6.6 Σχετικά με τροποποίηση και συμπλήρωση των αποφάσεων Δ.Σ. υπ αριθ. 53/8-12-2016 και 56/22-12-2016 αναφορικά με έξοδα κίνησης μελών Δ.Σ.

6.7 Σχετικά με το κόστος για την επαναπιστοποίηση συστήματος διαχείρισης ISO

Θέμα 7:        Έγκριση διαφόρων δαπανών(Εισηγητής: Διευθυντής, Υπεύθυνος: Αναπλ. Τομεάρχης Οικονομικού-Προϊστ. Λογιστ.)

7.1 Έγκριση προκαταβολής μηνός Σεπτεμβρίου 2016 σε Φαρμακευτικό Σύλλογο Αθήνας, σε Φαρμακευτικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης και σε Φαρμακευτικό Σύλλογο Πειραιά

7.2 Σχετικά με ασφαλιστικές εισφορές δικηγόρων για το έτος 2016

7.3 Έγκριση προκαταβολής δικαστικών ενσήμων  €5.565,00 επί αποδόσει λογαριασμού για τη συζήτηση αγωγών κατά οφειλετών του Οργανισμού