ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης με αριθμό 6/8-2-2017

 

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Αναπλ. Τομ. Διοικητ. & Λειτ. Υπηρεσιών)

Θέμα 2ο:     Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

2.1 Προσδιορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής εκλογών για νέο Δ.Σ.

2.2 Ενημέρωση Δ.Σ. για την κίνηση μερίδας στο Κοινό Κεφάλαιο του Ν.2469/97

Θέμα 3ο:     Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Διευθύντρια, Τομεάρχης Οικονομικού, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Οικονομικού)

Θέμα 4ο:     Θέματα Υγείας και Περίθαλψης

4.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

4.2 Έγκριση Δαπανών Κλάδου Υγείας Αθηνών

4.2.1 Εξόφληση νοσοκομειακής περίθαλψης δημόσιων νοσοκομείων €11.143,92

4.2.2 Εξόφληση εξωνοσοκομειακής περίθαλψης δημοσιών νοσοκομείων €38.042,82

4.2.3 Εξόφληση νοσοκομειακής περίθαλψης ιδιωτικών νοσοκομείων €83.671,82

4.2.4 Εξόφληση εξωνοσοκομειακής περίθαλψης ιδιωτικών νοσοκομείων €4.003,13

4.2.5 Εξόφληση ιατρών- διαγνωστικών €94.820,10

4.3 Ακοστολόγητες εξετάσεις

4.4 Κατάσταση δαπανών περίθαλψης εξωτερικού μέσω ΕΟΠΥΥ

4.5 Σχετικά με αίτημα ασφαλισμένου για ακύρωση φυσικοθεραπειών

4.6 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (Εισηγητές: Επιτροπή ΤΥΠ Θεσσαλονίκης, Υπεύθυνοι: Γραφείο Θεσσαλονίκης)

Θέμα 5ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής : Διευθύντρια, Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας, Υπεύθυνος : Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας)

5.1 Μεταβολές – 1 ασφαλισμένος

5.2 Ενεργοποίηση δικαιώματος στον κλάδο ασθενείας ΕΔΟΕΑΠ – 1 ασφαλισμένος

5.3 Απονομή επικούρησης – 2 ασφαλισμένοι

5.4 Αιτήσεις για καταβολή εισφοράς ασθενείας λόγω ανεργίας – 2  ασφαλισμένοι

5.5 Αίτηση για διακανονισμό οφειλής εισφοράς ασθενείας λόγω ανεργίας – 1 ασφαλισμένος

5.6 Διάφορα ασφαλιστικά θέματα – 11  ασφαλισμένοι

Θέμα 6ο:     Ενημέρωση ΔΣ για τα Οικονομικά Απολογιστικά Στοιχεία Νοεμβρίου 2016 (Εισηγητής και Υπεύθυνος: Διευθύντρια)

Θέμα 7ο:     Ενημέρωση από ΕΔΕΚΤ για Ετήσιο Απολογισμό Χαρτοφυλακίου 2016 (Εισηγητής και Υπεύθυνος: Διευθύντρια)

Θέμα 8ο:     Αποτελέσματα επιθεώρησης επαναπιστοποίησης ISO  (Εισηγητής: Διευθύντρια, Υπεύθυνος: Υπεύθυνη ΣΔΕΠ)

Θέμα 9ο:     Διάφορα θέματα

9.1 Σχετικά με εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων 30-1-2017 έως 5-2-2017

9.2 Σχετικά με χρηματικά διαθέσιμα και αποτίμηση χαρτοφυλακίου στις 31-12-2016

9.3 Ανάθεση εργατικής αγωγής κατά του Οργανισμού σε εξωτερικό Δικηγόρο

9.4 Σχετικά με τροποποίηση και συμπλήρωση των αποφάσεων Δ.Σ. υπ αριθ. 53/8-12-2016 και 56/22-12-2016 αναφορικά με έξοδα κίνησης μελών Δ.Σ.

9.5 Οργανόγραμμα προς έγκριση

9.6 Σχετικά με πρότυπο εγγράφων

9.7 Σχετικά με έκθεση ελέγχου των διαδικασιών αγοράς του κτιρίου Σισίνη

9.8 Σχετικά με ανανέωση ετήσιας σύμβασης για την καταστροφή εγγράφων του Οργανισμού από εξωτερική εταιρεία

9.9 Σχετικά με την ανανέωση του συμβολαίου συντήρησης του Πληροφοριακού Συστήματος Μικροβιολογικών Εξετάσεων

9.10 Σχετικά με ανανέωση σύμβασης συλλογής και μεταφοράς επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων

9.11 Σχετικά με παλαιότερη αίτηση υπαλλήλου για αποπληρωμή οδοντιατρικών εργασιών

9.12 Σχετικά με έγκριση ιδιωτικού συμφωνητικού με νοσηλευτήριο

9.13 Σχετικά με διενέργεια κλειστού διαγωνισμού για την προμήθεια μηχανήματος μέτρησης οστικής πυκνότητας και νέου triplex

Θέμα 10:    Έγκριση διαφόρων δαπανών(Εισηγητής: Διευθυντής, Υπεύθυνος: Αναπλ. Τομεάρχης Οικονομικού-Προϊστ. Λογιστ.)

10.1 Έγκριση δαπάνης για έκδοση τέλους απογράφου για προσωρινώς εκτελεστό επιδικασθέν ποσό 3.060,00 € κατά εταιρείας

10.2 Εξόφληση Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής (ΦΥΚ), μηνός Οκτωβρίου 2016 συμπληρωματικό, ύψους € 494,20

10.3 Εξόφληση Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής (ΦΥΚ), μηνός Δεκεμβρίου 2016, ύψους € 9.920,00