ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης με αριθμό 7/15-2-2017

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Αναπλ. Τομ. Διοικητ. & Λειτ. Υπηρεσιών)

Θέμα 2ο:     Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

2.1 Ενημέρωση Δ.Σ. για την αίτηση χορηγίας ειδικού σκοπού

Θέμα 3ο:     Θέματα Υγείας και Περίθαλψης

3.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

3.2 Περίθαλψη εξωτερικού

3.3 Σχετικά με παράταση νοσηλείας ασφαλισμένου

3.4 Σχετικά με φαρμακευτική περίθαλψη

3.5 Σχετικά με αίτηση ασφαλισμένης για επιστροφή χρημάτων σε δόσεις

3.6 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (Εισηγητές: Επιτροπή ΤΥΠ Θεσσαλονίκης, Υπεύθυνοι: Γραφείο Θεσσαλονίκης)

Θέμα 4ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής : Διευθύντρια, Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας, Υπεύθυνος : Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας)

4.1 Μεταβολές –  1 ασφαλισμένος

4.2 Εγγραφές μελών – 5 νέα μέλη

4.3 Ενεργοποίηση δικαιώματος στον κλάδο ασθενείας ΕΔΟΕΑΠ – 1   ασφαλισμένος

4.4 Διαγραφές μελών – 1 ασφαλισμένος

4.5 Απονομή επικούρησης – 2 ασφαλισμένοι

4.6 Οριστικοποίηση αναπηρικής σύνταξης και καταβολή εφάπαξ ενίσχυσης – 2 ασφαλισμένοι

4.7  Αίτηση για καταβολή υπολοίπου εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης – 1 ασφαλισμένος

4.8 Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με την πληρωμή επικούρησης με εξαίρεση μείωσης 8% συνταξιούχων λόγω γήρατος με αναπηρία – 1 ασφαλισμένος

4.9 Αιτήσεις για καταβολή εισφοράς ασθενείας λόγω ανεργίας – 3 ασφαλισμένοι

4.10 Έλεγχος μειωμένης εισφοράς ασθενείας – 1 ασφαλισμένος

4.11 Αιτήσεις  για διακανονισμό οφειλής εισφοράς ασθενείας λόγω ανεργίας –2 ασφαλισμένοι

4.12 Διάφορα ασφαλιστικά θέματα –   9 ασφαλισμένοι

4.13 Υπαγωγή στην ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ, λόγω εργασίες σε εβδομαδιαίες εφημερίδες – 8 ασφαλισμένοι

Θέμα 5ο:     Ενημέρωση για κινδύνους από επενδύσεις σε χρηματοπιστωτικά μέσα & απάντηση σχετικά με την πώληση μετοχών (Εισηγητής και Υπεύθυνος: Διευθύντρια)

Θέμα 6ο:     Διάφορα θέματα

6.1 Σχετικά με εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων 6-2-2017 έως 12-2-2017

6.2 Οργανόγραμμα προς έγκριση

6.3 Σχετικά με έγκριση ιδιωτικού συμφωνητικού με νοσηλευτήριο

6.4 Σχετικά με εξώδικη δήλωση νοσηλευτηρίου για αποπληρωμή ΑΠΥ

6.5 Σχετικά με εγκριθείσες οδοντιατρικές δαπάνες σε μη δικαιούχο π. ασφαλισμένο του Οργανισμού

6.6 Σχετικά με αίτηση ασφαλισμένης για κάλυψη ιατρικών δαπανών μη ασφαλισμένων έμμεσων μελών

6.7 Σχετικά με διενέργεια κλειστού διαγωνισμού για την προμήθεια μηχανήματος μέτρησης οστικής πυκνότητας και μηχανήματος υπερήχων

6.8 Σχετικά με αίτημα εργαζομένου για χορήγηση προκαταβολής 2 μηνιαίων αποδοχών