ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης με αριθμό 8/22-2-2017

 

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Αναπλ. Τομ. Διοικητ. & Λειτ. Υπηρεσιών)

Θέμα 2ο:     Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

2.1 Ενημέρωση για τη συνεδρίαση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για έλεγχο Δ’ Τριμήνου 2016

2.2 Ενημέρωση Δ.Σ. για τις επιστολές από ΕΣΗΕΜ-Θ, ΕΠΗΕΘ & ΕΠΗΕΑ για την προκήρυξη αρχαιρεσιών

Θέμα 3ο:     Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Διευθύντρια, Τομεάρχης Οικονομικού, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Οικονομικού)

Θέμα 4ο:     Θέματα Υγείας και Περίθαλψης

4.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

4.2 Έγκριση Δαπανών Κλάδου Υγείας Αθηνών

4.2.1 Εξόφληση εξωνοσοκομειακής περίθαλψης δημοσιών νοσοκομείων €44.140,71

4.2.2 Εξόφληση νοσοκομειακής περίθαλψης ιδιωτικών νοσοκομείων €16.547,42

4.2.3 Εξόφληση εξωνοσοκομειακής περίθαλψης ιδιωτικών νοσοκομείων €926,28

4.2.4 Εξόφληση ιατρών- διαγνωστικών €47.851,24

4.3 Ακοστολόγητες εξετάσεις

4.4 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (Εισηγητές: Επιτροπή ΤΥΠ

         Θεσσαλονίκης, Υπεύθυνοι: Γραφείο Θεσσαλονίκης)

Θέμα 5ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής : Διευθύντρια, Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας, Υπεύθυνος : Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας)

5.1 Μεταβολές –  2 ασφαλισμένοι

5.2 Εγγραφές μελών – 1 νέο μέλος

5.3 Ενεργοποίηση δικαιώματος στον κλάδο ασθενείας ΕΔΟΕΑΠ – 1   ασφαλισμένος

5.4 Διαγραφές μελών – 10  ασφαλισμένοι

5.5 Αίτηση για εξαγορά χρόνου στρατιωτικής θητείας – 1 ασφαλισμένος

5.6 Τακτοποίηση εισφορών από εταιρεία

5.7 Απονομή επικούρησης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης  – 8 ασφαλισμένοι

5.8 Παράταση  συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας – 1 ασφαλισμένοs

5.9 Αίτηση για καταβολή εγκεκριμένου ποσού εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης – 1 ασφαλισμένος

5.10 Αιτήσεις για καταβολή εισφοράς ασθενείας λόγω ανεργίας – 1 ασφαλισμένος

5.11  Αιτήσεις  για διακανονισμό οφειλής εισφοράς ασθενείας λόγω ανεργίας –5  ασφαλισμένοι

5.12 Αίτηση για διακανονισμό οφειλής από χρήση ΤΥΠ λόγω διαγραφής – 1 ασφαλισμένος

5.13 Αιτήσεις για κατ εξαίρεση υπαγωγή στην ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ, λόγω κατ εξαίρεση ασφάλισης στον κύριο ασφαλιστικό φορέα (ΕΦΚΑ – ΤΣΠΕΑΘ) – 3 ασφαλισμένοι

5.14 Διάφορα ασφαλιστικά θέματα –   8  ασφαλισμένοι

5.15 Αίτηση για ενεργοποίηση δικαιώματος κλάδου ασθενείας με καταβολή εισφοράς ασθενείας λόγω ανεργίας  – 1 ασφαλισμένος

5.16 Αιτήσεις για χορήγηση βοηθήματος ασθενείας εργαζομένων στην ΕΡΤ ΑΕ – 2 ασφαλισμένοι

Θέμα 6:      Συνάντηση με την Εξελεγκτική Επιτροπή

Θέμα 7ο:     Διάφορα θέματα

7.1 Σχετικά με εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων 13-2-2017 έως 19-2-2017

7.2 Συνεδριάσεις Δ.Σ. Μαρτίου 2017

7.3 Σχετικά με τροποποίηση και συμπλήρωση των αποφάσεων Δ.Σ. υπ αριθ. 53/8-12-2016 και 56/22-12-2016 και 6/8-2-2017 αναφορικά με έξοδα κίνησης μελών Δ.Σ.

7.4 Σχετικά με αίτηση του ΣΕΥΕ για την παράταση ισχύος της ΣΣΕ μεταξύ ΕΔΟΕΑΠ – ΣΕΥΕ

7.5 Σχετικά με οφειλές εισφορών 3%

7.6 Σχετικά με επιστροφή ποσού από εκ παραδρομής κατάθεση σε λογαριασμό ΕΔΟΕΑΠ

7.7 Σχετικά με επιλογή εταιρείας για καταστροφή εγγράφων του Οργανισμού

7.8 Σχετικά με επιμερισμό ποσού στις Ενώσεις για την εξόφληση εταιρείας

7.9 Παροχή πληρεξουσιότητας προς τους δικηγόρους του Οργανισμού για επαλήθευση απαιτήσεων του ΕΔΟΕΑΠ στην πτώχευση εταιρείας

7.10 Έγκριση προκαταβολής έναντι λογαριασμού σε ΦΣΑ, ΦΣΘ & ΦΣΠ

Θέμα 8ο:     Έγκριση διαφόρων δαπανών (Εισηγητής: Διευθύντρια, Υπεύθυνος: Αναπλ. Τομεάρχης Οικονομικού-Προϊστ. Λογιστ.)

8.1 Δαπάνες δικαστικού επιμελητή για επιδόσεις δικογράφων

€750,00 πλέον ΦΠΑ 24%, συνολικά  €930,00

8.2 Έγκριση προκαταβολής ποσού €1.172,17 δικαστικού ενσήμου για τη συζήτηση αγωγών κατά εταιρειών

8.3 Σχετικά με προμήθεια φακέλων, συνολικού ποσού €12.711,40

Θέμα 9Ο:    Σχετικά με Τακτικό Έλεγχο Διαχειριστικής Χρήσης 2016 (Εισηγητής και Υπεύθυνος: Διευθύντρια)