ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης με αριθμό 9/1-3-2017

 

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Αναπλ. Τομ. Διοικητ. & Λειτ. Υπηρεσιών)

Θέμα 2ο:     Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

2.1 Απολογισμός Δικασίμων μηνός Φεβρουαρίου 2017

2.2 Ημερολόγιο Δικασίμων μηνός Μαρτίου 2017

2.3 Ημερομηνία διεξαγωγής εκλογών για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. και ενημέρωση για την παραληφθείσα επιστολή της ΕΠΗΕΑ

2.4 Ενημέρωση Δ.Σ. για λήξη νομιμοποίησης υπογραφών μελών Δ.Σ. στις συνεργαζόμενες τράπεζες στις 12-3-2017

Θέμα 3ο:     Θέματα Υγείας και Περίθαλψης

3.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

3.2 Έγκριση αντικατάστασης απινιδωτή σε ασφαλισμένο του ΕΔΟΕΑΠ

3.3 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (Εισηγητές: Επιτροπή ΤΥΠ Θεσσαλονίκης, Υπεύθυνοι: Γραφείο Θεσσαλονίκης)

Θέμα 4ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής : Διευθύντρια, Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας, Υπεύθυνος : Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας)

4.1 Μεταβολές – 2 ασφαλισμένοι

4.2 Διαγραφές μελών – 9  ασφαλισμένοι

4.3 Παράταση  συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας – 1 ασφαλισμένος

4.4 Αιτήσεις για διακανονισμό οφειλής από αχρεωστήτως καταβληθείσες   επικουρήσεις – 2 ασφαλισμένοι

4.5 Ενημέρωση σχετικά με την εξαίρεση μείωσης 8% από την επικούρηση που λαμβάνει λόγω γήρατος με αναπηρία – 1 ασφαλισμένος

4.6 Αίτηση ασφαλισμένου για εξαίρεση μείωσης 8% από την επικούρηση που λαμβάνει λόγω γήρατος με αναπηρία

4.7 Τακτοποίηση εισφορών από  φορέα

4.8 Αιτήσεις για καταβολή εισφοράς ασθενείας λόγω ανεργίας – 3 ασφαλισμένοι

4.9 Αιτήσεις  για διακανονισμό οφειλής εισφοράς ασθενείας λόγω ανεργίας –   5 ασφαλισμένοι

4.10 Αιτήσεις για περισσότερες δόσεις διακανονισμού οφειλών εισφορών ασθενείας  – 2 ασφαλισμένοι

4.11 Διάφορα ασφαλιστικά θέματα –   2 ασφαλισμένοι

4.12 Αίτηση ασφαλισμένης για τη χορήγηση βοηθήματος λεχωΐδος  – 1 ασφαλισμένη

4.13 Αίτηση για χορήγηση βοηθήματος ασθενείας εργαζομένου στην ΕΡΤ ΑΕ – 1 ασφαλισμένος

Θέμα 5ο:     Σχετικά με επισημάνσεις Εξελεγκτικής Επιτροπής στην Έκθεση για το Δ’ Τρίμηνο 2016 (Εισηγητής: & Υπεύθυνος: Διευθύντρια)

Θέμα 6ο:     Διάφορα θέματα

6.1 Σχετικά με εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων 20-2-2017 έως 26-2-2017

6.2 Σχετικά με ετήσια πληρωμή τοκομεριδίων Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου

6.3 Συνεδριάσεις Δ.Σ. Μαρτίου 2017

6.4 Ενημέρωση ΔΣ για την επενδυτική αναφορά χαρτοφυλακίου (Ιανουάριος 2017)

6.5 Σχετικά με διαχείριση ταμειακών συναλλαγών με χρήση καρτών μέσω POS

6.6 Σχετικά με υποβολή προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016

6.7 Σχετικά με ανανέωση σύμβασης για υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας