ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΔΟΕΑΠ – Πρόεδρος Δ.Σ. ο Νίκος Καρούτζος

Αθήνα, 12 Απριλίου 2017

 

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο ΕΔΟΕΑΠ

                           Πρόεδρος Δ.Σ. ο Νίκος Καρούτζος

 

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ  (Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.), που αναδείχθηκε κατά τις αρχαιρεσίες της 28ης , 29ης και 30ης Μαρτίου 2017 στην ΕΣΗΕΑ, της 30ης Μαρτίου 2017 στην ΕΣΗΕΜ-Θ, της 4ης,      5ης και 6ης Απριλίου 2017 στην ΕΠΗΕΑ και της 6ης Απριλίου 2017  στην ΕΠΗΕΘ, συγκροτήθηκε σήμερα σε Σώμα με την ακόλουθη σύνθεση:

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νίκος Καρούτζος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παναγιώτης Νεστορίδης

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Άντζυ Σταθάτου

ΤΑΜΙΑΣ: Ευάγγελος Τάτσης

ΜΕΛΗ: Κωνσταντίνος Δαυλός , Κώστας Nτελέζος , Μαριάννα Βασιλάκου,  Πόπη Χριστοδουλίδου & Σίμος  Καταϊφτσής

 

Πρόεδρος της τριμελούς Επιτροπής ΤΥΠ Αθήνας ορίσθηκε ο Κωνσταντίνος Δαυλός και μέλη  της οι Άντζυ Σταθάτου και Μαριάννα Βασιλάκου  .

Πρόεδρος της Επιτροπής ΤΥΠ Θεσσαλονίκης ορίσθηκε ο Παναγιώτης Νεστορίδης και μέλος ο Σίμος Καταϊφτσής.

                   ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ  Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.

———————————————————————————————————-Κατόπιν της δημοσίευσης του Ν.4498/2017 (ΦΕΚ 172Α΄/16-11-2017) και  της κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 23 του νόμου αυτού, εκδοθείσας  υπ’αριθμ. Δ9/55070/16923 απόφασης του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 646/ΥΟΔΔ/5-12-2017) διορίστηκαν στο ήδη υφιστάμενο Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., τα εξής δύο επιπλέον μέλη:

 1. Γκανάς Μάρκος του Αποστόλου, εκπρόσωπος των ιδρυτικών οργανώσεων του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. , ως τακτικό μέλος.
 2. Δραϊνάκης Εμμανουήλ του Γεωργίου, εκπρόσωπος των εργοδοτών, ως τακτικό μέλος.

Κατόπιν τούτων η σύνθεση του ενδεκαμελούς πλέον Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., διαμορφώνεται ως εξής, χωρίς καμία αλλαγή στα πρόσωπα του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα, Ταμία και των αναπληρωτών των δύο τελευταίων:

 1. Νίκος Καρούτζος, Πρόεδρος
 2. Παναγιώτης Νεστορίδης, Αντιπρόεδρος
 3. Αγγελική Σταθάτου, Γενική Γραμματέας
 4. Ευάγγελος Τάτσης, Ταμίας
 5. Κωνσταντίνος Δαυλός, μέλος – αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας
 6. Κωνσταντίνος Ντελέζος, μέλος
 7. Μαρία Βασιλάκου, μέλος – αναπληρωτής Ταμίας
 8. Παρθενόπη Χριστοδουλίδου, μέλος
 9. Σίμος Καταϊφτσής, μέλος
 10. Μάρκος Γκανάς, μέλος
 11. Εμμανουήλ ΔραΪνάκης, μέλος