ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης με αριθμό 11/15-3-2017

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Αναπλ. Τομ. Διοικητ. & Λειτ. Υπηρεσιών)

Θέμα 2ο:     Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

2.1 Ενημέρωση Δ.Σ. για την παράταση γνωματεύσεων νομιμοποιήσεων υπογραφών από συνεργαζόμενες τράπεζες

2.2 Ενημέρωση Δ.Σ. για την πρόσκληση της ΑΤΠΣΥΤΕ στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Θέμα 3ο:     Θέματα Υγείας και Περίθαλψης

3.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

3.2 Έγκριση Δαπανών Κλάδου Υγείας Αθηνών

3.2.1 Εξόφληση νοσοκομειακής περίθαλψης δημοσίων νοσοκομείων #230,00#€

3.2.2 Εξόφληση εξωνοσοκομειακής περίθαλψης δημοσιών νοσοκομείων #32.984,74#

3.2.3 Εξόφληση νοσοκομειακής περίθαλψης ιδιωτικών νοσοκομείων #46.921,53#€

3.2.4 Εξόφληση εξωνοσοκομειακής περίθαλψης ιδιωτικών νοσοκομείων #1.588,78#€

3.2.5 Εξόφληση ιατρών- διαγνωστικών #81.871,42#€

3.3 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (Εισηγητές: Επιτροπή ΤΥΠ

         Θεσσαλονίκης, Υπεύθυνοι: Γραφείο Θεσσαλονίκης)

Θέμα 4ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής : Διευθύντρια, Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας, Υπεύθυνος : Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας)

4.1 Μεταβολές –  4  ασφαλισμένοι

4.2 Εγγραφές μελών – 1 νέο μέλος

4.3 Ενεργοποίηση δικαιώματος στον κλάδο ασθενείας του ΕΔΟΕΑΠ – 3 ασφαλισμένοι

4.4 Διαγραφές μελών –  12  ασφαλισμένοι

4.5 Αίτηση για εξαγορά χρόνου προϋπηρεσίας – 1 ασφαλισμένος

4.6 Αίτηση για εξαγορά χρόνου σπουδών -1 ασφαλισμένος

4.7 Αίτηση για εξαγορά χρόνου 7ετιας – 1 ασφαλισμένος

4.8 Απονομή επικούρησης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης, προσωρινή επικούρηση – 7  ασφαλισμένοι

4.9 Μείωση ποσού επικούρησης – 1 ασφαλισμένος

4.10 Αιτήσεις για καταβολή εισφοράς ασθενείας λόγω ανεργίας –  18 ασφαλισμένοι

4.11 Αιτήσεις  για διακανονισμό οφειλής εισφοράς ασθενείας λόγω ανεργίας –    8  ασφαλισμένοι

4.12 Αιτήσεις για κατ’ εξαίρεση υπαγωγή στην ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ,    λόγω κατ’ εξαίρεση ασφάλισης στον κύριο ασφαλιστικό φορέα (ΕΦΚΑ-ΤΣΠΕΑΘ)- 1 ασφαλισμένος

4.13 Αιτήσεις εν ενεργεία μελών για προκαταβολή από την εφάπαξ οικονομική ενίσχυση – 1 ασφαλισμένος 

 4.14 Διάφορα ασφαλιστικά θέματα –   17  ασφαλισμένοι

 4.15 Αίτηση για χορήγηση  επιδόματος ασθενείας εργαζομένου

4.16 Υπαγωγή στην ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ, λόγω εργασίες σε εβδομαδιαίες εφημερίδες –  7 ασφαλισμένοι

Θέμα 5Ο: Δικαιώματα Ενώσεων Γ’ & Δ’ Τριμήνου 2016 (Εισηγητής: Διευθύντρια, Υπεύθυνος: Αναπλ. Τομεάρχης Οικονομικού και Προϊστάμενος Λογιστηρίου)

Θέμα 6ο:     Διάφορα θέματα

6.1 Σχετικά με εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων 6-3-2017 έως 12-3-2017

6.2 Σχετικά με ευχαριστήρια επιστολή ασφαλισμένου

6.3 Σχετικά με σύναψη σύμβασης για τη συλλογή και μεταφορά ιατρικών αποβλήτων

6.4 Σχετικά με ανανέωση σύμβασης για την ετήσια συντήρηση πληροφοριακών συστημάτων μικροβιολογικών εξετάσεων

6.5 Σχετικά με καταβολή υπολοίπου ετήσιας εισφοράς 2016 προς ΟΑΤΥΕ

6.6 Σχετικά με ανανέωση σύμβασης εξωτερικού συνεργάτη

6.7 Σχετικά με επιστροφή εγγυητικών επιστολών

6.8 Σχετικά με λογιστική συμφωνία και διαγραφή υποχρέωσης ΕΔΟΕΑΠ

6.9 Σχετικά με διαγραφή υποχρέωσης ΕΔΟΕΑΠ

6.10 Σχετικά με αγωγή ιδιωτικού νοσηλευτηρίου κατά ΕΔΟΕΑΠ για οφειλές

6.11 Σχετικά με συμπλήρωση Απόφασης ΔΣ από τη συνεδρίαση 9/1-3-2017

6.12 Σχετικά με αίτημα εργαζόμενης για προκαταβολή αποδοχών

6.13 Αίτηση εργαζόμενης για χορήγηση στοιχείων

Θέμα 7ο:     Έγκριση διαφόρων δαπανών

7.1 Εξόφληση Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής μηνός Μαΐου 2016, ύψους #12.079,41#€, μηνός Ιουνίου 2016 ύψους #14.943,86#€, μηνός Ιουλίου 2016, ύψους #7.580,23#€, συνολικού ποσού #34.603,50#€