Νέα και ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

 

Συνάδελφοι,

Θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε ότι ο Οργανισμός από 1-7-2017 δεν θα εγκρίνει καμία νοσηλεία για την οποία δεν έχει ακολουθηθεί η ισχύουσα διαδικασία όπως αυτή ορίζεται στον Κανονισμό Υγείας ΕΔΟΕΑΠ και δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις για έκδοση μεταχρονολογημένων εισιτηρίων.

 Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι η τήρηση του Κανονισμού Υγείας ΕΔΟΕΑΠ ο οποίος διέπει τη λειτουργία του Τμήματος Υγείας και Περίθαλψης (ΤΥΠ),  αποτελεί καθήκον όλων μας και ταυτόχρονα ασπίδα προστασίας του Οργανισμού και των ασφαλισμένων του.

Σχετικά με τη Νοσοκομειακή Περίθαλψη, σύμφωνα με το Άρθρο 7 του Κανονισμού Υγείας ΕΔΟΕΑΠ, προβλέπονται τα εξής :

H διαδικασία  εισαγωγής

Η εισαγωγή στο νοσηλευτικό ίδρυμα γίνεται έπειτα από έγγραφη μηχανογραφημένη εντολή (εισιτήριο) του Τ.Υ.Π., η οποία υπογράφεται από τον Πρόεδρο της επιτροπής ή κάποιο μέλος της, αν αυτός απουσιάζει και βασίζεται σε υπεύθυνη έγγραφη γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού, του Αρχιάτρου ή του αναπληρωτή του σχετικά με την αναγκαιότητα της νοσοκομειακής περίθαλψης. Στην εντολή προσδιορίζεται απαραιτήτως η θέση στην οποία θα νοσηλευτεί ο δικαιούχος, οι ημέρες νοσηλείας, η διάγνωση εισόδου, καθώς και το νοσηλευτήριο ( § 3).

Επιπλέον,

Οι εισαγωγές σε συμβεβλημένα νοσοκομεία ή κλινικές πραγματοποιούνται με φροντίδα των ασφαλισμένων ή των συγγενών τους, σε ιδρύματα της απόλυτης επιλογής του ενδιαφερομένου και απαγορεύεται να γίνει υπόδειξη από τον Αρχίατρο ή τους γιατρούς του Τ.Υ.Π. Σε οποιαδήποτε περίπτωση ο θεράπων ιατρός θα είναι της επιλογής και της εμπιστοσύνης του ασφαλισμένου ή των συγγενών του (§ 5.1)

Τι ισχύει σε επείγουσες περιπτώσεις

Σε επείγουσες περιπτώσεις η εισαγωγή γίνεται πάντα σε εφημερεύον δημόσιο νοσοκομείο, κατόπιν αποδεδειγμένης προ συνεννοήσεως με τον ιατρό εφημερίας του ΕΔΟΕΑΠ. Στην περίπτωση επιλογής ιδιωτικού θεραπευτηρίου από τον ασθενή ή την οικογένειά του και προκειμένου να εκδοθεί εισιτήριο την επομένη πρώτη εργάσιμη, θα γίνεται έλεγχος από εντεταλμένο ελεγκτή ιατρό του ΤΥΠ (§ 5.2)

Υπενθυμίζουμε ότι τις ημέρες και ώρες που δεν λειτουργεί ο Ασφαλιστικός μας Οργανισμός ( Σαββατοκύριακα, αργίες, νυχτερινές ώρες) οι ασφαλισμένοι μπορούν να συμβουλεύονται τον εφημερεύοντα ιατρό, από τον οποίο και θα παίρνουν σχετικές οδηγίες για όποιο πρόβλημα αντιμετωπίζουν – τηλέφωνο εφημερίας 2107250050 .

 Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την παράγραφο 7 στο Άρθρο 7 του Κανονισμού Υγείας ΕΔΟΕΑΠ,

Για έκτακτες εισαγωγές σε νοσοκομεία ή κλινικές ισχύουν οπωσδήποτε οι παραπάνω διατάξεις, με τον όρο όμως ότι μέσα σε προθεσμία τριών ημερών ο ενδιαφερόμενος ή κάποιος συγγενής του θα γνωστοποιήσουν την έκτακτη εισαγωγή στο Τ.Υ.Π., το οποίο θα εξακριβώσει τον επείγοντα χαρακτήρα της. Σε αυτή την περίπτωση ο Αρχίατρος του Τ.Υ.Π. πρέπει να υποβάλει αμέσως υπεύθυνη έγγραφη γνωμάτευση σχετικά με το περιστατικό και τον επείγοντα ή μη χαρακτήρα του.

 Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε ότι ο Κανονισμός Υγείας ΕΔΟΕΑΠ είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Οργανισμού www.edoeap.gr

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.                H ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.
 

 

ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΟΥΤΖΟΣ                  ΑΝΤΖΥ ΣΤΑΘΑΤΟΥ