Νέα και ανακοινώσεις

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΔΟΕΑΠ

Π ρ ο ς

Τους Μετόχους – Μέλη

του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.

 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Έκτακτης  Γενικής Συνέλευσης

των Μετόχων – Μελών του Οργανισμού

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Η Διοίκηση του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. σας προσκαλεί σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων – μελών του Οργανισμού που η σύγκλησή της προβλέπεται από τα άρθρα 15 και 25 ( παράγραφος 3 – εδάφιο γ ΄ ) του Καταστατικού.

Οι ημερομηνίες σύγκλησης της Συνέλευσης αυτής καθορίσθηκαν ως εξής, με απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού:

Πρώτη Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Την 28η Ιουνίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 π.μ. στην Αίθουσα Συνεδρίων του  κτιρίου ΕΔΟΕΑΠ (Σισίνη 18 και Ηριδανού 5 – 1ος όροφος) με το εξής θέμα  Ημερήσιας Διάταξης:

  1. Λήψη απόφασης για μέτρα άσκησης πίεσης στην Κυβέρνηση προκειμένου να νομοθετήσει υπέρ της βιωσιμότητας του ΕΔΟΕΑΠ

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία με παρόντες το 1/3 του αριθμού των μετόχων-μελών του Οργανισμού.

 Δεύτερη Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Σε περίπτωση που δεν θα επιτευχθεί απαρτία, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται εκ νέου την 10η Ιουλίου 2017, ημέρα Δευτέρα,  την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο και με το ίδιο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης..

Η απαρτία επιτυγχάνεται με την παρουσία του 1/4 των μετόχων-μελών του Οργανισμού.

Τρίτη Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Αν και πάλι δεν επιτευχθεί απαρτία, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται εκ νέου την 18η Ιουλίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 π.μ στο ξενοδοχείο ROYAL OLYMPIC ( Αίθουσα “OLYMPIA” ) Αθανασίου Διάκου 28, Αθήνα ( Στύλοι του Ολυμπίου Διός ) και με το ίδιο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης.

Η απαρτία στην τρίτη αυτή Έκτακτη Γενική Συνέλευση επιτυγχάνεται με την παρουσία του 1/10 των μετόχων-μελών του Οργανισμού.

  

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

 

Για το Δ.Σ. του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.

  

            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.             H ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.

 

ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΟΥΤΖΟΣ                             ΑΝΤΖΥ ΣΤΑΘΑΤΟΥ