ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης με αριθμό 15/19-4-2017

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Αναπλ. Τομ. Διοικητ. & Λειτ. Υπηρεσιών)

Θέμα 2ο:     Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

2.1 Ενημέρωση Δ.Σ. για την επιστολή της ΕΤΕ σχετικά με τη λήξη γνωμάτευσης για τη νομιμοποίηση των εκπροσώπων

Θέμα 3ο:     Σχετικά με διαδικασία τήρησης πρακτικών Δ.Σ.

Θέμα 4ο:     Θέματα Υγείας και Περίθαλψης

4.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

4.2 Εισήγηση για έγκριση ακτινοθεραπείας IMRT σε ασφαλισμένο

4.3 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (Εισηγητές: Επιτροπή ΤΥΠ

         Θεσσαλονίκης, Υπεύθυνοι: Γραφείο Θεσσαλονίκης)

Θέμα 5ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής : Διευθύντρια, Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας, Υπεύθυνος : Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας)

5.1 Mεταβολές – 4  ασφαλισμένοι

5.2 Διαγραφές μελών – 18  ασφαλισμένοι

5.3         Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης – 2 ασφαλισμένοι

5.4         Συνέχιση καταβολής επικούρησης δικαιοδόχων – 1 ασφαλισμένη

5.5         Αίτηση για καταβολή εγκεκριμένου ποσού εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης – 1 ασφαλισμένος

5.6         Αίτηση για καταβολή της εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης σε μηνιαίες δόσεις –  1 ασφαλισμένος

5.7         Χορήγηση αναδρομικών ενδιαμέσου χρονικού διαστήματος από την εξαίρεση μείωσης 8%  σε ασφαλισμένο από την επικούρηση που λαμβάνει λόγω γήρατος με αναπηρία – 1 ασφαλισμένος

5.8         Χορήγηση ποσού εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης ως κληρονομικό δικαίωμα

5.9         Αιτήσεις για καταβολή εισφοράς ασθενείας λόγω ανεργίας – 1 ασφαλισμένος

5.10       Αιτήσεις για διακανονισμό οφειλής εισφοράς ασθενείας λόγω ανεργίας – 8  ασφαλισμένοι

5.11       Διάφορα ασφαλιστικά θέματα –  8  ασφαλισμένοι

5.12       Αίτηση για χορήγηση  επιδόματος λεχωίδος εργαζόμενης  – 1 ασφαλισμένη

5.13       Αίτηση για χορήγηση βοηθήματος ασθενείας εργαζομένων  – 2 ασφαλισμένοι

5.14       Υπαγωγή στην ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ, λόγω εργασίας σε εβδομαδιαίες εφημερίδες –  1 ασφαλισμένος

Θέμα 6ο:     Ενημέρωση ΔΣ για τα Οικονομικά Απολογιστικά Στοιχεία  Δεκεμβρίου 2016 (Εισηγητής και Υπεύθυνος: Διευθύντρια)

Θέμα 7ο:     Διάφορα θέματα

7.1 Σχετικά με εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων 27-3-2017 έως 16-4-2017

7.2 Σχετικά με χρηματικά διαθέσιμα και αποτίμηση χαρτοφυλακίου στις 31-3-2017

7.3 Σχετικά με εξώδικη αίτηση-δήλωση-διαμαρτυρία και επιφύλαξη

7.4 Ορισμός συνεδριάσεων Δ.Σ. μηνός Μαΐου 2017

7.5 Σχετικά παραίτηση νοσηλεύτριας και πρόσληψη αντικαταστάτη

7.6 Σχετικά με διακοπή συνεργασίας συμβεβλημένης ιατρού

7.7 Σχετικά με εξώδικη διαμαρτυρία και πρόσκληση νοσηλευτηρίου

7.8 Σχετικά με το ιατρικό ιστορικό ασφαλισμένης  

7.9 Σχετικά με επιστροφή ποσού σε ασφαλισμένη λόγω ακύρωσης οδοντιατρικών εργασιών

7.10 Σχετικά με επιστροφή ποσού σε ασφαλισμένο λόγω εκ παραδρομής κατάθεσης επιπλέον ποσού

Θέμα 8ο:     Έγκριση διαφόρων δαπανών

8.1 Εξόφληση Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής (ΦΥΚ), μηνός Ιανουαρίου 2017, ύψους #11.121,30#€

8.2 Εξόφληση Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής (ΦΥΚ), μηνός Φεβρουαρίου 2017, ύψους #16.601,53#€