ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης με αριθμό 16/26-4-2017

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Αναπλ. Τομ. Διοικητ. & Λειτ. Υπηρεσιών)

Θέμα 2ο:     Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

2.1 Συγχαρητήριες επιστολές από Ενώσεις-Ομοσπονδίες

2.2 Ενημέρωση Δ.Σ. για αλλαγή διαδικασίας πληρωμών μέσω ΕΤΕ

2.3 Απολογισμός Δικασίμων μηνός Απριλίου 2017

2.4 Ημερολόγιο Δικασίμων μηνός Μαΐου 2017

Θέμα 3ο:     Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Διευθύντρια, Τομεάρχης Οικονομικού, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Οικονομικού)

Θέμα 4ο:     Θέματα Υγείας και Περίθαλψης

4.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

4.2 Έγκριση Δαπανών Κλάδου Υγείας Αθηνών

4.2.1 Εξόφληση νοσοκομειακής περίθαλψης δημοσίων νοσοκομείων #1.033,00#€

4.2.2 Εξόφληση εξωνοσοκομειακής περίθαλψης δημοσιών νοσοκομείων #105.153,46#€

4.2.3 Εξόφληση νοσοκομειακής περίθαλψης ιδιωτικών νοσοκομείων #12.362,92#€

4.2.4 Εξόφληση εξωνοσοκομειακής περίθαλψης ιδιωτικών νοσοκομείων #2.566,08#€

4.2.5 Εξόφληση ιατρών- διαγνωστικών #66.628,21#€ 

4.3 Χορήγηση μονογονεϊκού επιδόματος σε ασφαλισμένη

4.4 Ακοστολόγητες εξετάσεις για ένταξη στα ΠΣ του ΕΔΟΕΑΠ

4.5 Ακοστολόγητες εξετάσεις χωρίς ένταξη στα ΠΣ του ΕΔΟΕΑΠ

4.6 Σχετικά με παρατάσεις νοσηλειών ασφαλισμένων

4.7 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (Εισηγητές: Επιτροπή ΤΥΠ

         Θεσσαλονίκης, Υπεύθυνοι: Γραφείο Θεσσαλονίκης)

Θέμα 5ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής : Διευθύντρια, Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας, Υπεύθυνος : Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας)

5.1 Μεταβολές – 1 ασφαλισμένος

5.2 Απονομή επικούρησης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης – 2 ασφαλισμένοι

5.3 Αιτήσεις μη μελών για την υπαγωγή τους στην ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ

5.4 Αναρρωτικές άδειες ασφαλισμένων ΕΔΟΕΑΠ, που εργάζονται σε  Δήμο 

Θέμα 6ο:     Διάφορα θέματα

6.1 Σχετικά με εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων 17-4-2017

            έως 23-4-2017

6.2 Ορισμός συνεδριάσεων Δ.Σ. μηνός Μαΐου 2017

6.3 Σχετικά με συμπλήρωση Απόφασης από ΣΔΣ 10/8-3-2017 για αναβάθμιση γραμμών internet

6.4 Σχετικά με σύναψη σύμβασης συλλογής και μεταφοράς

επικινδύνων ιατρικών αποβλήτων

Θέμα 7ο:     Έγκριση διαφόρων δαπανών

7.1 Έγκριση προκαταβολής ποσού #89,41#€ δικαστικού ενσήμου για τη συζήτηση αγωγών κατά εταιρειών

7.2 Εξόφληση Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής μηνός Ιανουαρίου 2017, ύψους #155.968,03#€