ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης με αριθμό 17/4-5-2017

Θέμα 1ο:     Συνάντηση με τις Ενώσεις σχετικά με τη διάταξη περί χορήγησης δανείου

Θέμα 2ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Αναπλ. Τομ. Διοικητ. & Λειτ. Υπηρεσιών)

Θέμα 3ο:     Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

3.1 Ενημέρωση Δ.Σ. σχετικά με τις ανάγκες χρηματοδότησης του Οργανισμού και λήψη απόφασης επ’ αυτού

3.2 Συγχαρητήρια επιστολή από ΕΣΗΕΜ-Θ

3.3 Ορισμός μελών Επιτροπής Διαπραγματεύσεων ΕΔΟΕΑΠ

3.4 Ορισμός εκπροσώπων του ΕΔΟΕΑΠ στο ΔΣ της ΟΑΤΥΕ

Θέμα 4ο:     Θέματα Υγείας και Περίθαλψης

4.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

4.2 Συμμετοχή ασφαλισμένου σε τοποθέτηση απινιδωτή

4.3 Χρέωση ακτινοθεραπειών ασφαλισμένου σε νοσηλευτήριο

4.4 Σχετικά με ετεροχρονισμένη έκδοση εισιτηρίων προς Νοσοκομείο

4.5 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (Εισηγητές: Επιτροπή ΤΥΠ Θεσσαλονίκης, Υπεύθυνοι: Γραφείο Θεσσαλονίκης)

Θέμα 5ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής : Διευθύντρια, Αναπλ. Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας, Υπεύθυνος : Αναπλ. Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας)

5.1 Εγγραφές μελών

5.2 Διαγραφές

5.3 Συνέχιση καταβολής επικούρησης δικαιοδόχων

5.4 Αιτήσεις για κατ εξαίρεση υπαγωγή στην ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ λόγω κατ εξαίρεση ασφάλισης στον κύριο ασφαλιστικό φορέα ΕΦΚΑ (ΤΣΠΕΑΘ)

5.5 Αιτήσεις για καταβολή εισφοράς ασθένειας λόγω ανεργίας

5.6 Διάφορα ασφαλιστικά θέματα

5.7 Αιτήσεις επιδόματος ασθενείας

Θέμα 6ο:     Διάφορα θέματα

6.1 Σχετικά με εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων 24-4-2017 έως 30-4-2017

6.2 Σχετικά με χρηματικά διαθέσιμα και αποτίμηση χαρτοφυλακίου στις 30-4-2017

6.3 Ενημέρωση ΔΣ για την επενδυτική αναφορά χαρτοφυλακίου (Μάρτιος 2017) και ενημερωτική επιστολή για παροχή πληροφοριών στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

6.4 Διαφορές κρατήσεων στη μισθοδοσία του προσωπικού λόγω νέας εκκαθάρισης

6.5 Έγκριση προκαταβολής έναντι λογαριασμού σε ΦΣΘ & ΦΣΠ

6.6 Αίτηση ασφαλισμένου για συνέχιση ασφάλισης στον ΕΔΟΕΑΠ, με ταυτόχρονη ασφάλιση στον ΕΦΚΑ ως επιχειρηματίας

6.7 Σχετικά με αγορά μηχανήματος υπερηχοτομογράφου

6.8 Ανάκληση πάγιας εντολής για κατανομή αγγελιοσήμου δημοσιεύσεων

Θέμα 7ο:     Έγκριση διαφόρων δαπανών

7.1 Έγκριση πληρωμής ποσού #119,67#€ δικαστικού ενσήμου για τη συζήτηση αγωγής κατά εταιρείας

7.2 Έγκριση προκαταβολής ποσού #960,01#€ δικαστικού ενσήμου για τη συζήτηση αγωγών κατά εταιρειών