ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης με αριθμό 19/17-5-2017

 

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Αναπλ. Τομ. Διοικητ. & Λειτ. Υπηρεσιών)

Θέμα 2ο:     Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

2.1 Ετήσια έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής για το Οικονομικό έτος 2016

2.2 Έκθεση επί του ελέγχου του Δ΄τριμήνου 2016

2.3 Υποβολή πρότασης για την ασφάλιση εργαζομένων με ΔΠΥ οι οποίοι παρέχουν δημοσιογραφική εργασία

Θέμα 3ο:     Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Διευθύντρια, Τομεάρχης Οικονομικού, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Οικονομικού)

3.1 Αιτήσεις εταιρειών για ρύθμιση οφειλών

3.2 Αίτημα ασφαλισμένου για παρακράτηση ποσού σύνταξης λόγω οφειλής του

Θέμα 4ο:     Θέματα Υγείας και Περίθαλψης

4.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

4.2 Σχετικά με παράταση νοσηλείας ασφαλισμένης

4.3 Εγκριση κάλυψης PET CT

4.4 Χορήγηση βελονισμού στους ασφαλισμένους του ΕΔΟΕΑΠ

4.5 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (Εισηγητές: Επιτροπή ΤΥΠ Θεσσαλονίκης, Υπεύθυνοι: Γραφείο Θεσσαλονίκης)

Θέμα 5ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής : Διευθύντρια, Αναπλ. Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας, Υπεύθυνος : Αναπλ. Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας)

5.1 Εγγραφές μελών

5.2 Διαγραφές

5.3 Αίτηση για εξαγορά χρόνου στρατιωτικής θητείας

 5.4 Αιτήσεις για εξαγορά χρόνου προϋπηρεσίας

5.5 Αίτηση για εξαγορά χρόνου προαιρετικής ασφάλισης

5.6 Συνέχιση καταβολής επικούρησης δικαιοδόχων

5.7 Αιτήσεις  για καταβολή εγκεκριμένων ποσών εφάπαξ οικον. ενίσχυσης

5.8 Υπόθεση δικαιοδόχου τέκνου Λάμπρου Χαβέλα – παράταση ασφάλισης στον κλάδο ασθενείας του ΕΔΟΕΑΠ

5.9 Υπηρεσιακό σημείωμα για την κατ εξαίρεση ασφάλιση &  Νομική  γνωμοδότηση

5.10 Αιτήσεις για κατ εξαίρεση υπαγωγή στην ασφάλιση του  ΕΔΟΕΑΠ λόγω κατ εξαίρεση ασφάλισης στον κύριο ασφαλιστικό   φορέα ΕΦΚΑ (ΤΣΠΕΑΘ)

5.11 Αίτηση επανεξέτασης οφειλών εισφορών ασθενείας λόγω διαγραφής 

5.12 Αίτηση επανεξέτασης οφειλών εισφορών ασθενείας από ασφάλιστρο ανεργίας

5.13 Αιτήσεις για διακανονισμό οφειλής εισφοράς ασθενείας λόγω               ανεργίας

5.14 Εξ’ ολοκλήρου υπαγωγή στον κλάδο ασθενείας του ΕΔΟΕΑΠ

5.15 Αίτηση ασφαλισμένου για παράταση ισχύος απόφασης σχετικά με ανήλικο άρρεν που πρόκειται να υιοθετήσει

5.16 Αίτηση ασφαλισμένης  σχετικά με επίδομα λεχωίδος

Θέμα 6ο:     Διάφορα θέματα

6.1 Σχετικά με εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων 8-5-2017 έως 14-5-2017

6.2 Αίτημα για διάθεση αίθουσας συγκεντρώσεων

6.3 Εισήγηση για έγκριση κατάστασης προμηθευτών 3/12/2016 -24/4/2017

6.4 Διακοπή σύμβασης συντήρησης λογισμικού προγράμματος μισθοδοσίας

6.5 Σχετικά με αγωγές εργαζομένων κατά ΕΔΟΕΑΠ για μειώσεις μισθών

6.6 Έφεση οριστικής απόφασης του τριμελούς εφετείου Αθηνών

Θέμα 7ο:     Έγκριση διαφόρων δαπανών

7.1 Έγκριση προκαταβολής ποσού #157,81#€ δικαστικού ενσήμου για τη συζήτηση αγωγής κατά εταιρείας

7.2 Έγκριση προκαταβολής ποσού #879,98#€  δικαστικού ενσήμου για  τη συζήτηση αγωγών κατά εταιρειών

7.3 Εξόφληση Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής μηνός Φεβρουαρίου 2017 ύψους #146.870,83#€

7.4 Εξόφληση Φαρμακευτικού Συλλόγου (ΦΥΚ) Αττικής μηνός Μαρτίου 2017, ύψους #13.522,35#€

7.5 Εξόφληση Φαρμακευτικού Συλλόγου Πειραιά μηνός Ιανουαρίου 2017 , ύψους #7.122,82#€

7.6 Εξόφληση Φαρμακευτικού Συλλόγου (ΦΥΚ) Πειραιά μηνός Ιανουαρίου 2017, ύψους #1.586,55#€