ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης με αριθμό 20/23-05-2017

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Αναπλ. Τομ. Διοικητ. & Λειτ. Υπηρεσιών)

Θέμα 2ο:     Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

2.1 Ενημέρωση Δ.Σ. για διάφορα θέματα

Θέμα 3ο:     Θέματα Υγείας και Περίθαλψης

3.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

3.2 Σχετικά με νοσηλεία ασφαλισμένης σε κλινική

3.3 Σχετικά με έλεγχο μονογονεϊκών και πολυτεκνικών επιδομάτων

3.4 Χορήγηση βοηθήματος κατασκήνωσης έτους 2017

3.5 Ακοστολόγητες εξετάσεις για ένταξη στα ΠΣ του ΕΔΟΕΑΠ

3.6 Ακοστολόγητες εξετάσεις χωρίς ένταξη στα ΠΣ του ΕΔΟΕΑΠ

3.7 Υποβολή αναλυτικής κατάστασης Δημόσιας Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης εγκριθείσας στη ΣΔΣ 18/10-5-2017

Θέμα 4ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής : Διευθύντρια, Αναπλ. Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας, Υπεύθυνος : Αναπλ. Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας)

4.1 Ενεργοποίηση δικαιώματος στον κλάδο ασθενείας ΕΔΟΕΑΠ

4.2 Διαγραφές

4.3 Διαγραφές μελών της ΕΠΗΕΑ

4.4 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης

4.5 Παράταση συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας

4.6 Αναστολή συνταξιοδότησης λόγω εργασίας

4.7 Υπόθεση δικαιοδόχου τέκνου ασφαλισμένου – Επανεξέταση παράτασης ασφάλισης στον κλάδο ασθενείας του ΕΔΟΕΑΠ

4.8 Αιτήσεις για καταβολή εισφοράς ασθενείας λόγω ανεργίας

4.9 Αίτηση επανεξέτασης οφειλών εισφορών ασθενείας από  ασφάλιστρο ανεργίας

 4.10 Αίτηση επανεξέτασης οφειλών εισφορών ασθενείας από ασφάλιστρο λόγω   ανεργίας και αναστολή κλάδου ασθενείας

4.11 Διάφορα ασφαλιστικά θέματα

4.12 Συνέχιση ασφάλισης ενηλίκων τέκνων άνω των 24ων ετών λόγω σπουδών

4.13 Αιτήσεις επιδόματος ασθενείας –ΕΡΤ

Θέμα 5ο:     Διάφορα θέματα

5.1 Σχετικά με εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων 15-5-2017 έως 21-5-2017

5.2 Συνεδριάσεις μηνός Ιουνίου 2017

5.3 Σχετικά με χορήγηση εγγράφων που αφορούν θανούσα ασφαλισμένη

5.4 Σχετικά με διακοπή εργασιών Μικροβιολογικού Εργαστηρίου κατά την εβδομάδα του 15αύγουστου

5.5 Σχετικά με παραίτηση λόγω συνταξιοδότησης υπαλλήλου καθαριότητας από το γραφείο Θεσσαλονίκης

5.6 Σχετικά με ανανέωση σύμβασης τεχνικής υποστήριξης φωτοαντιγραφικού μηχανήματος

5.7 Σχετικά με επανέγκριση τιμολογίου εταιρείας λόγω απώλειας πρωτοτύπου

5.8 Σχετικά με επανέγκριση τιμολογίου

5.9 Σχετικά με επανέγκριση τιμολογίου εταιρείας

Θέμα 6ο:     Έγκριση διαφόρων δαπανών

6.1 Εξόφληση Φαρμακευτικού Συλλόγου Πειραιά μηνός Φεβρουαρίου 2017 , ύψους #6.871,74#€

6.2 Εξόφληση Φαρμακευτικού Συλλόγου (ΦΥΚ) Πειραιά μηνός Φεβρουαρίου 2017, ύψους #1.586,55#€