Συνεδριάσεις έτους 2017

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης με αριθμό 21/29-5-2017

Θέμα 1ο:     Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

1.1 Ενημέρωση Δ.Σ. για το σχέδιο δανειακής σύμβασης το οποίο απέστειλε ο ΕΦΚΑ και λήψη σχετικής με το θέμα απόφασης

1.2 Ενημέρωση Δ.Σ. για την αίτηση ασφαλισμένου για τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων