ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης με αριθμό 22/31-5-2017

 

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Αναπλ. Τομ. Διοικητ. & Λειτ. Υπηρεσιών)

Θέμα 2ο:     Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

2.1 Ενημέρωση Δ.Σ. για επιστολές από ΕΣΗΕΑ, ΕΣΗΕΜ-Θ & ΕΠΗΕΘ

2.2 Απολογισμός Δικασίμων μηνός Μαΐου 2017

2.3 Ημερολόγιο Δικασίμων μηνός Ιουνίου 2017

Θέμα 3ο:     Θέματα Υγείας και Περίθαλψης

3.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

3.2 Έγκριση Δαπανών Κλάδου Υγείας Αθηνών

3.2.1 Εξόφληση νοσοκομειακής περίθαλψης δημοσίων νοσοκομείων #71.267,37#€

3.2.2 Εξόφληση εξωνοσοκομειακής περίθαλψης δημοσιών νοσοκομείων #71.577,72#€

3.2.3 Εξόφληση νοσοκομειακής περίθαλψης ιδιωτικών νοσοκομείων #13.212,24#€

3.2.4 Εξόφληση εξωνοσοκομειακής περίθαλψης ιδιωτικών νοσοκομείων #2.556,05#€

3.2.5 Εξόφληση ιατρών- διαγνωστικών #36.153,6#€

3.3 Σχετικά με ετεροχρονισμένη έκδοση εισιτηρίου

3.4 Διόρθωση ποσών από εγκρίσεις ΦΣΠ

3.5 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (Εισηγητές: Επιτροπή ΤΥΠ Θεσσαλονίκης, Υπεύθυνοι: Γραφείο Θεσσαλονίκης)

Θέμα 4ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής : Διευθύντρια, Αναπλ. Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας, Υπεύθυνος : Αναπλ. Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας)

4.1 Μεταβολές

4.2 Διαγραφές

4.3 Απονομές επικούρησης

4.4 Απονομές προσωρινής επικούρησης  

4.5 Καταλογισμός αχρεωστήτως καταβληθεισών επικουρήσεων και ποσού εφάπαξ οικ. Ενίσχυσης λόγω ανάκλησης συνταξιοδότησης από τον κύριο ασφαλιστικό φορέα

4.6 Αιτήσεις για καταβολή εισφοράς ασθενείας λόγω ανεργίας

4.7 Αιτήσεις για διακανονισμό οφειλής εισφοράς ασθενείας λόγω ανεργίας

4.8 Αιτήσεις επανεξέταξης οφειλών εισφορών ασθενείας από ασφάλιστρο ασθενείας

4.9 Αιτήσεις επανεξέτασης οφειλών εισφορών ασθενείας λόγω διαγραφής

4.10 Συνέχιση εξ΄ ολοκλήρου ασφάλισης

4.11 Υπαγωγή στην ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ λόγω εργασίας σε εβδομαδιαία εφημερίδα

Θέμα 5: Ορισμός της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του ΕΔΟΕΑΠ (Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ και Υπεύθυνος: Διευθύντρια)

Θέμα 6ο:     Ενημέρωση ΔΣ για τα Οικονομικά Απολογιστικά Στοιχεία  Ιανουαρίου 2017 (Εισηγητής και Υπεύθυνος: Διευθύντρια)

Θέμα 7ο:     Διάφορα θέματα

7.1 Σχετικά με εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων 22-5-2017

            έως 28-5-2017

7.2 Συνεδριάσεις μηνός Ιουνίου 2017

7.3 Σχετικά με αίτηση του ΣΕΥΕ για την παράταση ισχύος της ΣΣΕ μεταξύ ΕΔΟΕΑΠ – ΣΕΥΕ

7.4 Εξώδικη πρόσκληση από νοσηλευτήριο για την καταβολή ληξιπρόθεσμων οφειλών

7.5 Επιστολή από νοσηλευτήριο σχετικά με ληξιπρόθεσμες οφειλές

7.6 Σχετικά με καταγγελίες και επιστολές ασφαλισμένων

Θέμα 8ο:     Έγκριση διαφόρων δαπανών

8.1 Έγκριση προκαταβολής δικαστικού ενσήμου  #1.684,26#€

 επί αποδόσει λογαριασμού για τη συζήτηση αγωγής