ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης με αριθμό 23/7-6-2017

 

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Αναπλ. Τομ. Διοικητ. & Λειτ. Υπηρεσιών)

Θέμα 2ο:     Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

2.1 Επικύρωση δια περιφοράς απόφασης για ανάρτηση ανακοίνωσης

2.2 Ενημέρωση Δ.Σ. για επιστολή από τον ΕΦΚΑ σχετικά με προώθηση σχεδίου σύμβασης για σύναψη δανείου στο Ελεγκτικό Συνέδριο

2.3 Ενημέρωση Δ.Σ. για επιστολή ΕΠΗΕΑ

2.4 Ενημέρωση Δ.Σ. για επιστολή δύο μελών Δ.Σ. για συνάντηση με την Υπουργό και τον Υφυπουργό Εργασίας

2.5 Ενημέρωση Δ.Σ. για τη διαβίβαση αιτήματος ασφαλισμένης από το Υπουργείο Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης & Κοιν. Αλληλεγγύης σχετικά με παύση πληρωμών του ΕΔΟΕΑΠ

Θέμα 3ο:     Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Διευθύντρια, Τομεάρχης Οικονομικού, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Οικονομικού)

Θέμα 4ο:     Θέματα Υγείας και Περίθαλψης

4.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

4.2 Έγκριση Δαπανών Κλάδου Υγείας Αθηνών

4.2.1 Εξόφληση νοσοκομειακής περίθαλψης δημοσίων νοσοκομείων #71.267,37#€

4.2.2 Εξόφληση εξωνοσοκομειακής περίθαλψης δημοσιών νοσοκομείων #71.577,72#€

4.2.3 Εξόφληση νοσοκομειακής περίθαλψης ιδιωτικών νοσοκομείων #13.212,24#€

4.2.4 Εξόφληση εξωνοσοκομειακής περίθαλψης ιδιωτικών νοσοκομείων #2.556,05#€

4.2.5 Εξόφληση ιατρών- διαγνωστικών #36.153,6#€

4.3 Σχετικά με ετεροχρονισμένη έκδοση εισιτηρίου

4.4 Διόρθωση ποσών από εγκρίσεις ΦΣΠ

4.5 Επικαιροποίηση απόφασης για αποζημίωση παρακολούθησης σε ιατρείο πόνου

4.6 Ένταξη ασφαλισμένης σε ομαδικό πρόγραμμα πρώιμης πρόσβασης σε θεραπεία

4.7 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (Εισηγητές: Επιτροπή ΤΥΠ Θεσσαλονίκης, Υπεύθυνοι: Γραφείο Θεσσαλονίκης)

Θέμα 5ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής : Διευθύντρια, Αναπλ. Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας, Υπεύθυνος : Αναπλ. Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας)

5.1       Μεταβολές

5.2       Διαγραφές

5.3       Απονομές επικούρησης

5.4       Απονομές προσωρινής επικούρησης

5.5       Συνέχιση εξυπηρέτησης στα Ιατρεία του Οργανισμού συζύγου θανόντα ασφαλισμένου

5.6       Καταλογισμός αχρεωστήτως καταβληθεισών επικουρήσεων και ποσού εφάπαξ οικ. ενίσχυσης λόγω ανάκλησης συνταξιοδότησης από τον κύριο ασφαλιστικό φορέα.

5.7       Αιτήσεις για καταβολή εισφοράς ασθενείας λόγω ανεργίας

5.8       Αίτηση για ενεργοποίηση ασφαλιστ.μερίδας και καταβολή εισφοράς ασθενείας λόγω ανεργίας

5.9       Αιτήσεις για διακανονισμό οφειλής εισφοράς ασθενείας λόγω ανεργίας

5.10     Αιτήσεις επανεξέταξης οφειλών εισφορών ασθενείας από ασφάλιστρο ασθενείας.

5.11     Αιτήσεις επανεξέτασης οφειλών εισφορών ασθενείας λόγω διαγραφής

5.12     Συνέχιση εξ΄ολοκλήρου ασφάλισης

5.13     Υπαγωγή στην ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ λόγω εργασίας σε εβδομαδιαία εφημερίδα

Θέμα 6: Έγκριση των θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του ΕΔΟΕΑΠ και έγκριση σχετικών δαπανών (Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ και Υπεύθυνος: Διευθύντρια)

Θέμα 7Ο: Έγκριση Ισολογισμού χρήσης 2016 και Επιδόματος Ισολογισμού (Εισηγητές: Πρόεδρος  και Ταμίας ΔΣ, Υπεύθυνος: Διευθύντρια)

Θέμα 8ο:     Ενημέρωση ΔΣ για τα Οικονομικά Απολογιστικά Στοιχεία  Ιανουρίου και Φεβρουαρίου 2017 (Εισηγητής και Υπεύθυνος: Διευθύντρια)

Θέμα 9ο:     Διάφορα θέματα

9.1 Σχετικά με εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων 29-5-2017 έως 4-6-2017

9.2 Σχετικά με αίτηση του ΣΕΥΕ για την παράταση ισχύος της ΣΣΕ μεταξύ ΕΔΟΕΑΠ – ΣΕΥΕ

9.3 Εξώδικη πρόσκληση από νοσηλευτήριο για την καταβολή ληξιπρόθεσμων οφειλών

9.4 Επιστολή από νοσηλευτήριο σχετικά με ληξιπρόθεσμες οφειλές

9.5 Σχετικά με συμπλήρωση πρακτικού ΣΔΣ 17/4-5-2017 για αποστολή επιστολής στον ΕΦΚΑ

9.6 Σχετικά με επιστολές διαμαρτυρίας ασφαλισμένων

9.7 Σχετικά με αίτημα εργαζόμενου για παράταση μειωμένου ωραρίου

Θέμα 10ο:  Έγκριση διαφόρων δαπανών

10.1     Έγκριση προκαταβολής δικαστικού ενσήμου επί αποδόσει λογαριασμού για τη συζήτηση αγωγής κατά εταιρείας, #185,81#€

10.2 Εξόφληση Φαρμακευτικού Συλλόγου Πειραιά μηνός Σεπτεμβρίου 2016 , ύψους #936,26#€

10.3 Εξόφληση Φαρμακευτικού Συλλόγου Πειραιά (ΦΥΚ) μηνός Σεπτεμβρίου 2016, ύψους #734,30#€

10.4 Εξόφληση Φαρμακευτικού Συλλόγου Πειραιά μηνός Οκτωβρίου 2016 , ύψους #931,75#€

10.5 Εξόφληση Φαρμακευτικού Συλλόγου Πειραιά (ΦΥΚ) μηνός Οκτωβρίου 2016, ύψους #734,30#€

10.6 Εξόφληση Φαρμακευτικού Συλλόγου Πειραιά μηνός Νοεμβρίου 2016 , ύψους #852,45#€

10.7 Εξόφληση Φαρμακευτικού Συλλόγου Πειραιά (ΦΥΚ) μηνός Νοεμβρίου 2016 , ύψους #734,30#€

10.8 Εξόφληση Φαρμακευτικού Συλλόγου Πειραιά μηνός Δεκεμβρίου 2016 , ύψους #507,44#€

10.9 Εξόφληση Φαρμακευτικού Συλλόγου Πειραιά (ΦΥΚ) μηνός Δεκεμβρίου 2016 , ύψους #734,30#€

10.10 Εξόφληση Φαρμακευτικού Συλλόγου Πειραιά μηνός Μαρτίου 2017, ύψους #8.441,54#€

10.11 Εξόφληση Φαρμακευτικού Συλλόγου Πειραιά (ΦΥΚ) μηνός Μαρτίου 2017 , ύψους #1.646,63#€