ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης με αριθμό 24/14-6-2017

 

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Αναπλ. Τομ. Διοικητ. & Λειτ. Υπηρεσιών)

Θέμα 2ο:     Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

2.1 Επιστολή εργαζομένων-διοικητικών υπαλλήλων ΕΔΟΕΑΠ

2.2 Αίτηση ομάδας πρωτοβουλίας για τον ΕΔΟΕΑΠ για σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Θέμα 3ο:     Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Διευθύντρια, Τομεάρχης Οικονομικού, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Οικονομικού)

Θέμα 4ο:     Θέματα Υγείας και Περίθαλψης

4.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

4.2 Κατάσταση δαπανών περίθαλψης Εξωτερικού μέσω ΕΟΠΥΥ

4.3 Υπηρεσιακό σημείωμα σχετικά με κλινική

4.4 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (Εισηγητές: Επιτροπή ΤΥΠ

         Θεσσαλονίκης, Υπεύθυνοι: Γραφείο Θεσσαλονίκης)

Θέμα 5ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής : Διευθύντρια, Αναπλ. Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας, Υπεύθυνος : Αναπλ. Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας)

5.1 Μεταβολές

5.2 Εγγραφές μελών

5.3 Μετάταξη μέλους

5.4 Επανεγγραφή μελών

5.5 Διαγραφές

5.6 Απονομή επικούρησης

5.7 Αιτήσεις για καταβολή εγκεκριμένου ποσού εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης

5.8 Συνέχιση εξ’ ολοκλήρου ασφάλισης συζύγου θανόντα ασφαλισμένου

5.9 Εξ΄ ολοκλήρου υπαγωγή στον κλάδο ασθενείας του ΕΔΟΕΑΠ

5.10 Υπαγωγή στην ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ λόγω εργασίας σε εβδομαδιαία εφημερίδα.

Θέμα 6Ο: Έγκριση Προϋπολογισμού χρήσης 2017 (Εισηγητές: Πρόεδρος  και Ταμίας ΔΣ, Υπεύθυνος: Διευθύντρια)

Θέμα 7ο:     Διάφορα θέματα

7.1 Σχετικά με εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων 5-6-2017 έως 11-6-2017

7.2 Σχετικά με αίτημα διακοπής συνεργασίας νοσηλευτηρίου Θεσσαλονίκης

Θέμα 8ο:     Έγκριση διαφόρων δαπανών

8.1 Εξόφληση τιμολογίων προμηθευτή ποσού €#6.848,98# βάσει αποφάσεων ΔΣ και κανονισμού προμηθειών

8.2 Εξόφληση Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής μηνός Μαρτίου 2017, ύψους #177.046,06#€

8.3 Εξόφληση Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής (ΦΥΚ) μηνός Απριλίου 2016, ύψους #12.534,04#€