ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης με αριθμό 25/20-6-2017

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Αναπλ. Τομ. Διοικητ. & Λειτ. Υπηρεσιών)

Θέμα 2ο:     Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

2.1 Σχετικά με γνωμοδότηση για αίτημα έκτακτης γενικής συνέλευσης

2.2 Λήψη απόφασης για την αναζήτηση της Β΄δόσης δανείου από τον ΕΦΚΑ (αρ.13 Ν.4468/17)

Θέμα 3ο:     Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της ταμειακής δυσχέρειας του Οργανισμού

Θέμα 4ο:     Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Διευθύντρια, Τομεάρχης Οικονομικού, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Οικονομικού)

Θέμα 5ο:     Θέματα Υγείας και Περίθαλψης

5.1  Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

5.2 Έγκριση Δαπανών Κλάδου Υγείας Αθηνών

5.2.1 Εξόφληση νοσοκομειακής περίθαλψης δημοσίων νοσοκομείων #0#€

5.2.2 Εξόφληση εξωνοσοκομειακής περίθαλψης δημοσιών νοσοκομείων #7.697,8#€

5.2.3 Εξόφληση νοσοκομειακής περίθαλψης ιδιωτικών νοσοκομείων #8.125,98#€

5.2.4 Εξόφληση εξωνοσοκομειακής περίθαλψης ιδιωτικών νοσοκομείων #7.049,09#€

5.2.5 Εξόφληση ιατρών- διαγνωστικών #119.038,23#€

5.3 Σχετικά με αποζημίωση εξέτασης βιοδεικτών

Θέμα 6ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής : Διευθύντρια, Αναπλ. Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας, Υπεύθυνος : Αναπλ. Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας)

6.1 Μεταβολές

6.2 Εγγραφές μελών

6.3 Μετάταξη μέλους

6.4 Επανεγγραφή μελών

6.5 Διαγραφές

6.6 Απονομή επικούρησης

6.7 Αιτήσεις για καταβολή εγκεκριμένου ποσού εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης

6.8 Συνέχιση εξ’ ολοκλήρου ασφάλισης συζύγου θανόντα ασφαλισμένου

6.9 Εξ΄ ολοκλήρου υπαγωγή στον κλάδο ασθενείας του ΕΔΟΕΑΠ

6.10 Υπαγωγή στην ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ λόγω εργασίας σε εβδομαδιαία εφημερίδα.

Θέμα 7ο:     Διάφορα Θέματα

7.1 Σχετικά νε εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων 12-6/2017 έως 18/6/2017

7.2 Σχετικά με εισήγηση για έγκριση κατάστασης προμηθευτών 15/2/2017-30/4/2017,

7.3 Συνεδριάσεις Δ.Σ Ιουλίου 2017

7.4 Σχετικά με καταγγελία σύμβασης διαγνωστικού κέντρου

7.5 Σχετικά με αίτημα για διακανονισμό ασφαλισμένης

7.6 Αίτηση για πρακτική άσκηση στον ΕΔΟΕΑΠ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

7.7 Σχετικά με αγωγή κατά ΕΔΟΕΑΠ για οφειλές

7.8 Αίτημα ασφαλισμένου για παρακράτηση ποσού σύνταξης λόγω οφειλής του

Θέμα 8ο:     Έγκριση διαφόρων δαπανών

8.1 Εξόφληση Φαρμακευτικού Συλλόγου Πειραιά μηνός Απριλίου 2017 , ύψους #6.093,50#€

8.2 Εξόφληση Φαρμακευτικού Συλλόγου (ΦΥΚ) Πειραιά μηνός Απριλίου 2017, ύψους #3.927,45#€