ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης με αριθμό 26/27-6-2017

 

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Αναπλ. Τομ. Διοικητ. & Λειτ. Υπηρεσιών)

Θέμα 2ο:     Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

2.1 Δανειακή σύμβαση με ΕΦΚΑ

2.2 Ενημέρωση Δ.Σ. για τη μετάβαση του κ. Προέδρου στην Αμβέρσα

2.3 Ενημέρωση Δ.Σ. για τη διαβίβαση αιτήματος ασφαλισμένης από την Ομάδα Καθημερινότητας σχετικά με τις επικουρικές συντάξεις του ΕΔΟΕΑΠ

2.4 Ενημέρωση Δ.Σ. για την πρόσκληση του κ. Προέδρου και των μελών Δ.Σ. του ΕΔΟΕΑΠ στην εκδήλωση απονομής τιμητικών βραβεύσεων του ΠΣΑΤ

2.5 Ενημέρωση Δ.Σ. για καταγγελία υπαλλήλου στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας

Θέμα 3ο:     Θέματα Υγείας και Περίθαλψης

3.1  Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

3.2 Έγκριση Δαπανών Κλάδου Υγείας Αθηνών

3.2.1 Εξόφληση νοσοκομειακής περίθαλψης ιδιωτικών νοσοκομείων #30.400,86#€

3.3 Αίτημα ασφαλισμένης για συνέχιση χορήγησης φαρμάκου Keytruda

3.4 Συμμετοχή ασφαλισμένου σε υλικό μοσχεύματος

3.5 Σχετικά με αποζημίωση εξέτασης βιοδεικτών

3.6 Μεταχρονολογημένη έκδοση εισιτηρίου για νοσηλεία

3.7 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (Εισηγητές: Επιτροπή ΤΥΠ Θεσσαλονίκης, Υπεύθυνοι: Γραφείο Θεσσαλονίκης)

Θέμα 4ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής : Διευθύντρια, Αναπλ. Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας, Υπεύθυνος : Αναπλ. Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας)

4.1 Διαγραφές

4.2 Επανεξέταση οφειλής λόγω αναστολής περίθαλψης

4.3 Αίτηση για εξαγορά πλασματικού χρόνου τέκνων

4.4 Απονομή επικούρησης

4.5  Αίτηση για καταβολή εισφοράς ασθενείας λόγω ανεργίας

4.6 Αιτήσεις επιδόματος ασθενείας – επιδόματος λοχείας – ΕΡΤ

4.7 Διάφορα ασφαλιστικά θέματα

4.7.α   Εξ ολοκλήρου υπαγωγή συζύγου

4.7.β   Επανεγγραφή ενήλικου τέκνου κατηγορίας 18 – 24 ετών

4.8 Υπαγωγή λόγω εργασίας σε εβδομαδιαία εφημερίδα

Θέμα 5Ο:   Κατανομή Αγγελιοσήμου ΕΛΑΗΤ Ιανουαρίου-Μαΐου 2017 (Εισηγητής: Διευθύντρια, Υπεύθυνος: Αναπλ. Τομεάρχης Οικονομικού και Προϊστάμενος Λογιστηρίου)

Θέμα 6ο:     Ενημέρωση ΔΣ για τα Οικονομικά Απολογιστικά Στοιχεία  Μαρτίου 2017 (Εισηγητής και Υπεύθυνος: Διευθύντρια)

Θέμα 7ο:     Διάφορα Θέματα

7.1 Σχετικά με εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 19-6-2017 έως 25-6-2017

7.2 Ενημέρωση ΔΣ για την επενδυτική αναφορά χαρτοφυλακίου (Μάιος 2017)

7.3 Συνεδριάσεις Δ.Σ Ιουλίου 2017

7.4 Σχετικά με καταβολή επιδόματος αδείας στο Προσωπικό του ΕΔΟΕΑΠ

7.5 Σχετικά με αναφορές ασφαλισμένων για χειρουργό οδοντίατρο

7.6 Σχετικά με επιστολές διαμαρτυρίας ασφαλισμένων για τη μη καταβολή επικούρησης και ιατροφαρμακευτικών δαπανών

7.7 Διαγραφή υπολοίπου λόγω λάθους χειρισμού στη χρέωση τραπεζικών προμηθειών από μέρους του προμηθευτή

7.8 Σχετικά με παραίτηση ιατρού παθολόγου

7.9 Σχετικά με εξώδικη δήλωση ορθοδοντικού για διακοπή της μεταξύ μας συνεργασίας