ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης με αριθμό 27/3-7-2017

 

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Αναπλ. Τομ. Διοικητ. & Λειτ. Υπηρεσιών)

Θέμα 2ο:     Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

2.1 Ενημέρωση Δ.Σ. σχετικά με την παροχή δανείου από τον ΕΦΚΑ

2.2 Ενημέρωση Δ.Σ. για το ταξίδι του κ. Προέδρου στην Αμβέρσα

2.3 Ενημέρωση Δ.Σ. για την έναρξη συνεδριάσεων της Εξελεγκτικής Επιτροπής για τον έλεγχο του Α’ τριμήνου 2017

2.4 Ενημέρωση Δ.Σ. για το νέο Προεδρείο του ΤΥΠΕΤ

Θέμα 3ο:     Θέματα Υγείας και Περίθαλψης

3.1  Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

3.2 Εξετάσεις προτεινόμενες για ένταξη στα ΠΣ του ΕΔΟΕΑΠ

3.3 Αίτημα ασφαλισμένου για έγκριση εξέτασης βιοδείκτη MSI «εκτός ενδείξεων»

3.4 Αίτημα ασφαλισμένου για κάλυψη εξετάσεων που εστάλησαν στη Γερμανία

Θέμα 4ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής : Διευθύντρια, Αναπλ. Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας, Υπεύθυνος : Αναπλ. Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας)

4.1 Διαγραφές

4.2 Διάφορα ασφαλιστικά θέματα

4.2.α Εξ ολοκλήρου υπαγωγή συζύγου

4.3 Επίδομα ασθενείας

Θέμα 5:      Συνάντηση με την Εξελεγκτική Επιτροπή

Θέμα 6ο:     Διάφορα Θέματα

6.1 Σχετικά με εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 26-6-2017 έως και 2-7-2017

6.2 Σχετικά με καταβολή επιδόματος αδείας στο Προσωπικό του ΕΔΟΕΑΠ

6.3 Σχετικά με τη λειτουργία του γυμναστηρίου κατά τον μήνα Αύγουστο 2017