ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης με αριθμό 28/11-7-2017

 

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Αναπλ. Τομ. Διοικητ. & Λειτ. Υπηρεσιών)

Θέμα 2ο:     Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

2.1 Ενημέρωση Δ.Σ. σχετικά με την χορήγηση δανείου από τον ΕΦΚΑ

2.2 Ενημέρωση Δ.Σ. για την απάντηση του ΕΦΚΑ σε έγγραφά μας σχετικά με την κατανομή και τον έλεγχο Αγγελιοσήμου

2.3 Ενημέρωση-συζήτηση για τη Γενική Συνέλευση

2.4 Ενημέρωση Δ.Σ. για την Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής επί του Ελέγχου της Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης για Α’ τρίμηνο 2017

2.5 Ενημέρωση Δ.Σ. για εξώδικη όχληση, διαμαρτυρία, πρόσκληση 27 μελών ΕΔΟΕΑΠ

2.6 Ενημέρωση Δ.Σ. για πρόσκληση συζήτησης εργατικής διαφοράς από το ΣΕΠΕ

2.7 Απολογισμός δικασίμων Ιουνίου 2017

2.8 Ημερολόγιο δικασίμων Ιουλίου-Αυγούστου 2017

2.9 Ενημέρωση Δ.Σ. για το νέο Προεδρείο του ΤΥΠΕΤ

Θέμα 3ο:     Θέματα Υγείας και Περίθαλψης

3.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

3.2 Έγκριση Δαπανών Κλάδου Υγείας Αθηνών

3.2.1 Εξόφληση εξωνοσοκομειακής περίθαλψης δημοσιών νοσοκομείων #22.897,88#€

3.2.2 Εξόφληση νοσοκομειακής περίθαλψης ιδιωτικών νοσοκομείων #2.074,42#€

3.2.3 Εξόφληση εξωνοσοκομειακής περίθαλψης ιδιωτικών νοσοκομείων #2.203,68#€

3.2.4 Εξόφληση ιατρών- διαγνωστικών #94.459,71#€

3.3 Εξετάσεις προτεινόμενες για ένταξη στα ΠΣ του ΕΔΟΕΑΠ

3.4 Αίτημα ασφαλισμένου για έγκριση εξέτασης βιοδείκτη MSI «εκτός ενδείξεων»

3.5 Αίτημα ασφαλισμένου για κάλυψη εξετάσεων που εστάλησαν στη Γερμανία

3.6 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (Εισηγητές: Επιτροπή ΤΥΠ

         Θεσσαλονίκης, Υπεύθυνοι: Γραφείο Θεσσαλονίκης)

Θέμα 4ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής : Διευθύντρια, Αναπλ. Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας, Υπεύθυνος : Αναπλ. Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας)

4.1 Μεταβολές

4.2 Διαγραφές

4.3 Απονομή επικούρησης

4.4 Παραπομπή συνταξιοδοτικού φακέλου λόγω μη συμπλήρωσης των απαιτούμενων προϋποθέσεων για απονομή επικούρησης από τον ΕΔΟΕΑΠ

4.5 Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με την πληρωμή επικούρησης

-Εξαίρεση μείωσης 8 % λόγω γήρατος με αναπηρία

-Πίνακας δικαιούχων και αναδρομικών καταβολών

4.6 Υπόθεση δικαιοδόχου

4.7 Αίτηση για καταβολή εισφ. ασθένειας λόγω ανεργίας

4.8 Διάφορα ασφαλιστικά θέματα

-Εξ ολοκλήρου υπαγωγή συζύγου

-Επανεγγραφή εν. τέκνων 18-24

-Επανεγγραφή εν. τέκνων 24-26 λόγω σπουδών

-Συνέχιση ενηλίκων τέκνων με προσκόμιση αποτελεσμάτων

αναπηρίας

-Συνέχιση ενηλίκων τέκνων άνω των  24 ετών λόγω σπουδών

4.9 Επίδομα ασθένειας

4.10 Εισηγητικό σημείωμα σχετικά με τη διαδικασία ενεργοποίησης

            ασφαλιστικής μερίδας μελών χωρίς εισφορές με φραγή που

            αναλαμβάνουν εκ νέου εργασία στον κλάδο

Θέμα 5ο:     Διάφορα Θέματα

5.1 Σχετικά με εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 26-6-2017 έως και 2-7-2017 & από 3-7-2017 έως και 9-7-2017

5.2 Σχετικά με καταβολή επιδόματος αδείας στο Προσωπικό του ΕΔΟΕΑΠ

5.3 Σχετικά με ανανέωση σύμβασης εξωτερικού συνεργάτη

5.4 Σχετικά με τη λειτουργία του γυμναστηρίου κατά τον μήνα Αύγουστο 2017

5.5 Συζήτηση και λήψη απόφασης για συμβάσεις συνεργαζόμενων οδοντιάτρων

5.6 Σχετικά με αντιμετώπιση προγραμματισμένων ραντεβού ασφαλισμένων πρώην συνεργαζομένου ορθοδοντικού

5.7 Σχετικά με αίτημα ασφαλισμένων για ολοκλήρωση οδοντοτεχνικών εργασιών

5.8 Σχετικά με επαναλειτουργία τηλεφωνικών γραμμών Θεσσαλονίκης

5.9 Ενημέρωση σχετικά με πληρωμές του Οργανισμού μετά τη λήψη της Α’ δόσης του δανείου

5.10 Σχετικά με ανανέωση σύμβασης της Διευθύντριας

Θέμα 6ο:     Έγκριση διαφόρων δαπανών

6.1 Εξόφληση Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής μηνός Απριλίου 2017 , ποσού #140.800,27#€

6.2 Εξόφληση Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής (ΦΥΚ) μηνός Μαΐου 2017, ποσού #60.586,23#€