Συνεδριάσεις έτους 2017

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης με αριθμό 29/17-7-2017

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Αναπλ. Τομ. Διοικητ. & Λειτ. Υπηρεσιών)

Θέμα 2ο:     Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

2.1 Ενημέρωση Δ.Σ. για τη λήψη της Β’ δόσης του δανείου από τον ΕΦΚΑ

2.2 Συμπλήρωση εγγράφων για τις Ενώσεις και τα Υπουργεία Εργασίας και Ψηφιακής Πολιτικής

Θέμα 3ο:     Θέματα Υγείας και Περίθαλψης

3.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

Θέμα 4ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής : Διευθύντρια, Αναπλ. Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας, Υπεύθυνος : Αναπλ. Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας)

4.1 Διάφορα ασφαλιστικά θέματα

– Συνέχιση εξ ολοκλήρου ασφάλισης

– Συνέχιση ενηλίκων τέκνων άνω των  24 ετών λόγω σπουδών

Θέμα 5ο:     Ενημέρωση ΔΣ για τα Οικονομικά Απολογιστικά Στοιχεία  Απριλίου 2017 (Εισηγητής και Υπεύθυνος: Διευθύντρια)

Θέμα 6ο:     Διάφορα Θέματα

6.1 Σχετικά με εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 10-7-2017 έως και 16-7-2017

6.2 Συνεδριάσεις Δ.Σ. μηνός Αυγούστου 2017=

6.3 Σχετικά με συνέχιση ορθοδοντικής θεραπείας έμμεσου μέλους ασφαλισμένου με αναστολή περίθαλψης

6.4 Σχετικά με κάλυψη δαπανών ασφαλισμένου της οδοντιατρικής του θεραπείας