ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης με αριθμό 30/25-7-2017

 

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Αναπλ. Τομ. Διοικητ. & Λειτ. Υπηρεσιών)

Θέμα 2ο:     Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

2.1 Ενημέρωση Δ.Σ. για τη συνάντηση της Τριμερούς στο Υπουργείο

Θέμα 3ο:     Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Διευθύντρια, Τομεάρχης Οικονομικού, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Οικονομικού)

Θέμα 4ο:     Θέματα Υγείας και Περίθαλψης

4.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

4.2 Μεταχρονολογημένη έκδοση εισιτηρίου για ακτινοθεραπείες

4.3 Επανακαθορισμός τιμών αποζημίωσης σε αναλώσιμο υγειονομικό υλικό για πάσχοντες από σακχαρώδη διαβήτη και μεσογειακή αναιμία

4.4 Ακοστολόγητη εξέταση για ένταξη στα ΠΣ του ΕΔΟΕΑΠ

4.5 Τιμολόγια και συνταγές ΦΣΑ 2015

4.6 Αίτηση ασφαλισμένου για κατασκηνωτικό επίδομα

4.7 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (Εισηγητές: Επιτροπή ΤΥΠ

         Θεσσαλονίκης, Υπεύθυνοι: Γραφείο Θεσσαλονίκης)

Θέμα 5ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής : Διευθύντρια, Αναπλ. Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας, Υπεύθυνος : Αναπλ. Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας)

5.1 Μεταβολές

5.2 Ενεργοποίηση κλάδου ασθενείας

5.3 Διαγραφές

5.4 Απονομή επικούρησης

5.5 Παραπομπή συνταξιοδοτικού φακέλου λόγω μη συμπλήρωσης των απαιτούμενων προϋποθέσεων για απονομή επικούρησης από τον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.

5.6 Αιτήσεις για καταβολή εγκεκριμένου ποσού εφάπαξ οικ. ενίσχυσης

5.7 Διάφορα ασφαλιστικά θέματα

Ι)  Εξ ολοκλήρου υπαγωγή συζύγου

5.8 Αιτήσεις για χορήγηση επιδόματος λεχωΐδος εργαζομένων

5.9 Υπαγωγή στην ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ λόγω εργασίας σε εβδομαδιαία εφημερίδα

Θέμα 6ο:     Διάφορα Θέματα

6.1 Σχετικά με εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 17-7-2017 έως και 23-7-2017

6.2 Συνεδριάσεις Δ.Σ. μηνός Αυγούστου 2017

6.3 Σχετικά με πρόταση εξώδικου συμβιβασμού από κλινική

6.4 Σχετικά με αίτηση ασφαλιστικών μέτρων

6.5 Σχετικά με συμφωνία υπολοίπου και αποπληρωμή οφειλών ομίλου διαγνωστικών κέντρων

6.6 Σχετικά με συμφωνία υπολοίπου και αποπληρωμή οφειλών ομίλου διαγνωστικών κέντρων

6.7 Σχετικά με συμφωνία υπολοίπου και αποπληρωμή οφειλών με κλινική

6.8 Σχετικά με έγκριση εξόδων κίνησης μέλους Δ.Σ.

6.9 Σχετικά με άδεια συνεργαζόμενης ψυχολόγου και αίτημα για περαιτέρω μείωση του ωραρίου της

6.10 Σχετικά με αντικατάσταση ιατρού ΕΔΟΕΑΠ

6.11 Σχετικά με παραγγελία υλικών εμφυτευμάτων για ασφαλισμένους

6.12 Σχετικά με αίτημα εργαζόμενου για προκαταβολή αποδοχών

6.13 Συμπεριφορά εργαζομένων κατά τη Γενική Συνέλευση της 4-7-2017