ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης με αριθμό 31/1-8-2017

 

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Αναπλ. Τομ. Διοικητ. & Λειτ. Υπηρεσιών)

Θέμα 2ο:     Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

2.1 Ενημέρωση Δ.Σ. για διάφορα θέματα

Θέμα 3ο:     Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Διευθύντρια, Τομεάρχης Οικονομικού, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Οικονομικού)

Θέμα 4ο:     Θέματα Υγείας και Περίθαλψης

4.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

4.2 Έγκριση Δαπανών Κλάδου Υγείας Αθηνών

4.2.1 Εξόφληση νοσοκομειακής περίθαλψης ιδιωτικών νοσοκομείων #170.197,85#€

4.2.2 Εξόφληση εξωνοσοκομειακής περίθαλψης ιδιωτικών νοσοκομείων #81,46#€

4.2.3 Εξόφληση ιατρών- διαγνωστικών #74.453,21#€

4.3 Σχετικά με αίτημα για επιστροφή πρωτότυπων αποδείξεων

4.4 Σχετικά με επανεξέταση απόφασης

4.5 Χορήγηση μονογονεΐκού επιδόματος

4.6 Εισήγηση για έγκριση τοποθέτησης βηματοδότη σε ασφαλισμένη

Θέμα 5ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής : Διευθύντρια, Αναπλ. Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας, Υπεύθυνος : Αναπλ. Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας)

5.1 Μεταβολές

5.2 Ενεργοποίηση κλάδου ασθενείας

5.3 Απονομές επικούρησης και εφαπαξ οικον.ενίσχυσης

5.4 Παρατάσεις συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας

5.5  Αιτήσεις για καταβολή εγκεκριμένου ποσού εφάπαξ οικ. ενίσχυσης

5.6 Διάφορα ασφαλιστικά θέματα

Ι)  Εξ ολοκλήρου υπαγωγή συζύγου

ΙΙ)Συνέχιση εξ ολοκλήρου ασφάλισης

ΙΙΙ)Ασφάλιση ενήλικων τέκνων με εισφορά

IV)Υπαγωγή γονέα

5.7 Αιτήσεις για χορήγηση επιδομάτων ασθενείας

5.8 Αιτήσεις μη μελών  για την υπαγωγή τους στην ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ

5.9 Έλεγχος μελών χωρίς εισφορές

Θέμα 6ο:     Διάφορα Θέματα

6.1 Σχετικά με εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 24-7-2017 έως και 30-7-2017

6.2 Σχετικά με συμφωνία υπολοίπου και αποπληρωμή οφειλών διαγνωστικών κέντρων

6.3 Σχετικά με συμφωνία υπολοίπου και αποπληρωμή οφειλών διαγνωστικών κέντρων

6.4 Σχετικά με συμφωνία υπολοίπου και αποπληρωμή οφειλών κλινικής

6.5 Συμπεριφορά εργαζομένων κατά τη Γενική Συνέλευση της 4-7-2017

6.6 Ενημέρωση Δ.Σ για αγωγή & μήνυση κατά ΕΔΟΕΑΠ

6.7 Σχετικά με απώλεια πρωτότυπου τιμολογίου

6.8 Σχετικά με αντικατάσταση ιατρού κατά το διάστημα κανονικής αδείας

6.9 Σχετικά με διαγραφή παλαιών υπολοίπων και οφειλών

6.10 Σχετικά με σύναψη σύμβασης συντήρησης λογισμικού προγράμματος αποθήκης

6.11 Σχετικά με έγκριση δαπάνης δικαστικού επιμελητή

6.12 Εξόφληση φαρμακευτικού Συλλόγου Πειραιά μηνός Μαΐου 2017 ύψους #8.762,64#€

6.13 Εξόφληση φαρμακευτικού Συλλόγου (ΦΥΚ) Αττικής Ιουνίου 2017 ύψους #39.566,55#€

6.14 Σχετικά με συμφωνία με διαγνωστικό κέντρο