ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης με αριθμό 32/4-8-2017

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Αναπλ. Τομ. Διοικητ. & Λειτ. Υπηρεσιών)

Θέμα 2ο:     Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

2.1 Ενημέρωση Δ.Σ. για διάφορα θέματα

2.2 Λήψη απόφασης για την άσκηση ένδικων μέσων κατά του Ελληνικού Δημοσίου για την κατάργηση του αγγελιοσήμου

2.3 Εξώδικη διαμαρτυρία-απάντηση-δήλωση συμβεβλημένου οδοντιάτρου κατά ΕΔΟΕΑΠ

Θέμα 3ο:    Θέματα Υγείας και Περίθαλψης

3.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

3.2 Έγκριση Δαπανών Κλάδου Υγείας Αθηνών

3.2.1 Εξόφληση δημόσιας εξωνοσοκομειακής περίθαλψης

          #1.090,67#€

3.2.2 Εξόφληση ιδιωτικής νοσοκομειακής περίθαλψης

#41.195,75#€

3.2.3 Εξόφληση ιδιωτικής εξωνοσοκομειακής περίθαλψης

#4.330,63#€

3.2.4 Εξόφληση ιατρών- διαγνωστικών #10.396,5#€

3.3 Σχετικά με έγκριση δαπανών περίθαλψης εξωτερικού μέσω ΕΟΠΥΥ

3.4 Σχετικά με αιτήματα φορέων για σύναψη σύμβασης

Θέμα 4ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Διευθύντρια, Αναπλ. Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας, Υπεύθυνος : Αναπλ. Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας)

4.1 Μεταβολές

4.2 Αιτήσεις για διακανονισμό οφειλής εισφοράς ασθενείας λόγω ανεργίας

4.3 Αίτηση για καταβολή εισφοράς ασθενείας λόγω ανεργίας

4.4 Διάφορα ασφαλιστικά

Ι) Αίτηση συνέχισης ασφάλισης ενηλίκου τέκνου κατηγορία 24-26 ετών

ΙΙ) Επανεγγραφή ενηλίκων τέκνων κατηγορίας 18 – 24 ετών

4.5 Υπαγωγή στην ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ λόγω εργασίας σε εβδομαδιαία εφημερίδα

Θέμα 5ο:  Διάφορα Θέματα

5.1 Σχετικά με ενημέρωση Ταμειακού υπολοίπου

5.2 Έγκριση εξόδων κίνησης μελών Ενώσεων για την συμμετοχή τους στην έκτακτη Γεν. Συνέλευση

5.3 Έγκριση δαπάνης για την αύξηση αποθεματικού του κτιρίου Τσιμισκή στην Θεσσαλονίκη

5.4 Έγκριση δαπάνης για την δημιουργία κωδικού ηλεκτρονικής πληρωμής για τους οφειλέτες του Οργανισμού

5.5 Έγκριση δαπάνης για την δημιουργία εφαρμογής ενημέρωσης των συνταξιούχων του Οργανισμού για τα ποσά επικούρησης που λαμβάνουν

5.6 Σχετικά με την ανανέωση άδειας γυμναστηρίου του Οργανισμού

5.7 Ενημέρωση Δ.Σ. για την κλήση σε απολογία από τον Οδοντιατρικό Σύλλογο

5.8 Έγκριση δαπάνης τιμολογίου για συνεργάτη του Οργανισμού