ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης με αριθμό 33/22-8-2017

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Αναπλ. Τομ. Διοικητ. & Λειτ. Υπηρεσιών)

Θέμα 2ο:     Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

2.1 Επικύρωση δια περιφοράς απόφασης για αποστολή εξωδίκου σε δικτυακό τόπο

Θέμα 3ο:     Θέματα Υγείας και Περίθαλψης

3.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

3.2 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (Εισηγητές: Επιτροπή ΤΥΠ Θεσσαλονίκης, Υπεύθυνοι: Γραφείο Θεσσαλονίκης)

Θέμα 4ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής : Διευθύντρια, Αναπλ. Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας, Υπεύθυνος : Αναπλ. Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας)

4.1 Διάφορα ασφαλιστικά

– Συμπληρωματικά στοιχεία για υπαγωγή γονέα εξ ολοκλήρου

στον κλάδο ασθενείας

Θέμα 5ο:     Διάφορα Θέματα

5.1 Σχετικά με εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 7-8-2017 έως και 20-8-2017

5.2 Σχετικά με αίτηση ασφαλιστικών μέτρων από νοσηλευτήριο κατά ΕΔΟΕΑΠ

5.3 Σχετικά με αίτηση ασφαλισμένου για παροχή αντιγράφων αποφάσεων Δ.Σ.

5.4 Σχετικά με απρόκλητη εξύβριση & απειλή ιατρού από ασφαλισμένο

5.5 Παροχή εξουσιοδότησης στους δικηγόρους του Οργανισμού για υποβολή μηνύσεων κατά οφειλετών εισφοράς 3%