ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης με αριθμό 34/29-8-2017

 

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Αναπλ. Τομ. Διοικητ. & Λειτ. Υπηρεσιών)

Θέμα 2ο:     Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

2.1 Συνάντηση με τα Προεδρεία των Ενώσεων

2.2 Ενημέρωση προς τα μέλη του Δ.Σ. για την επιστολή ασφαλισμένου

Θέμα 3ο:     Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Διευθύντρια, Τομεάρχης Οικονομικού, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Οικονομικού)

Θέμα 4ο:     Θέματα Υγείας και Περίθαλψης

4.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

4.2 Έγκριση Δαπανών Κλάδου Υγείας Αθηνών

4.2.1 Εξόφληση νοσοκομειακής περίθαλψης δημόσιων νοσοκομείων #2.892,00#€

4.2.2 Εξόφληση εξωνοσοκομειακής περίθαλψης δημόσιων νοσοκομείων #18.176,07#€

4.2.3 Εξόφληση νοσοκομειακής περίθαλψης ιδιωτικών νοσοκομείων #210.206,06#€

4.2.4 Εξόφληση ιατρών- διαγνωστικών #58.292,78#€

4.3 Επιστροφή ποσού σε ασφαλισμένο λόγω εκ παραδρομής χρήσης Τ.Υ.Π.

4.4 Αντιλογισμός οφειλής από χρήση Τ.Υ.Π.

4.5 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (Εισηγητές: Επιτροπή ΤΥΠ Θεσσαλονίκης, Υπεύθυνοι: Γραφείο Θεσσαλονίκης)

Θέμα 5ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής : Διευθύντρια, Αναπλ. Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας, Υπεύθυνος : Αναπλ. Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας)

5.1         Μεταβολές

5.2         Εγγραφές μελών

5.3         Διαγραφές

5.4         Απονομές επικούρησης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης

5.5         Προσθήκη τμήματος επικούρησης από ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ

Θέμα 6ο:     Διάφορα Θέματα

6.1 Σχετικά με εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 21-8-2017 έως και 27-8-2017

6.2 Συνεδριάσεις Δ.Σ. μηνός Σεπτεμβρίου 2017

6.3 Σχετικά με αίτηση ασφαλισμένου για καταγγελία σε ιατρό

Θέμα 7ο:     Έγκριση διαφόρων δαπανών

7.1 Εξόφληση Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής μηνός Μαΐου 2017, ποσού €#154.356,47#

7.2 Εξόφληση Φαρμακευτικού Συλλόγου Πειραιά (ΦΥΚ) μηνός Μαΐου 2017, ποσού €#1.976,90#

7.3 Εξόφληση τιμολογίων προμηθευτών ποσού €#7.049,14# βάσει αποφάσεων ΔΣ και κανονισμού προμηθειών