ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 35/5-9-2017

 

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Αναπλ. Τομ. Διοικητ. & Λειτ. Υπηρεσιών)

Θέμα 2ο:     Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

2.1 Ενημέρωση Δ.Σ. για τις εξελίξεις στο ασφαλιστικό

2.2 Ενημέρωση Δ.Σ. για την πρόσκληση προς τον κ. Πρόεδρο Δ.Σ. από τον ΠΣΑΤ

2.3 Ημερολόγιο Δικασίμων μηνός Σεπτεμβρίου 2017

Θέμα 3ο:     Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Διευθύντρια, Τομεάρχης Οικονομικού, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Οικονομικού)

Θέμα 4ο:     Θέματα Υγείας και Περίθαλψης

4.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

4.2 Σχετικά με νοσηλεία ασφαλισμένης του ΕΔΟΕΑΠ σε νοσοκομείο

4.3 Σχετικά με πληρωμή εργασιών συμβεβλημένου φορέα

4.4 Χορήγηση παροχής βελονισμού από ιατρούς

4.5 Αίτημα διακοπής συνεργασίας με τον ΕΔΟΕΑΠ

4.6 Σχετικό με ειδικό θέμα ΤΥΠ για ορθοδοντικές εργασίες

4.7 Σχετικό με ειδικό θέμα ΤΥΠ, λιθοτριψία σε ιδιωτικό νοσοκομείο

4.8 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (Εισηγητές: Επιτροπή ΤΥΠ

         Θεσσαλονίκης, Υπεύθυνοι: Γραφείο Θεσσαλονίκης)

Θέμα 5ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής : Διευθύντρια, Αναπλ. Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας, Υπεύθυνος : Αναπλ. Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας)

5.1 Εγγραφές μελών

5.2 Διαγραφές

5.3  Αίτηση για εξαγορά χρόνου στρατιωτικής θητείας

5.4 Αίτηση για εξαγορά χρόνου προϋπηρεσίας

5.5 Αίτηση για εξαγορά χρόνου προαιρετικής ασφάλισης

5.6 Απονομές επικούρησης και εφάπαξ οικ.ενίσχυσης-Προσωρινή επικούρηση

5.7 Παράταση συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας

5.8 Συνέχιση καταβολής επικούρησης δικαιοδόχου

5.9 Συνέχιση εξ΄ολοκλήρου ασφάλισης συζύγου θανόντα ασφαλισμένου

5.10 Αιτήσεις για καταβολή εγκεκριμένου ποσού εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης

5.11 Ενημέρωση σχετικά με την εξαίρεση μείωσης 8% από την επικούρηση λόγω γήρατος με αναπηρία

5.12 Αιτήσεις για κατ’ εξαίρεση υπαγωγή στην ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ

5.13 Αιτήσεις για καταβολή εισφοράς ασθενείας

5.14  Αίτηση μέλους με αναστολή κλάδου περίθαλψης για επανυπολογιοσμό εισφοράς ασθενείας

5.15 Επανεξετάσεις οφειλών λόγω διαγραφής

5.16  Διάφορα ασφαλιστικά θέματα

α. Συνέχιση εξ ολοκλήρου ασφάλισης

β Ασφάλιση ενηλίκων τέκνων με εισφορά

γ Συνέχιση ασφάλισης ενηλίκων τέκνων άνω των 24 λόγω σπουδών

δ.Υπαγωγή στην ασφάλιση λόγω εργασίας σε εβδομαδιαίου

Θέμα 6ο:     Διάφορα Θέματα

6.1 Σχετικά με εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 28-8-2017 έως και 3-9-2017

6.2 Μηνιαία επενδυτική αναφορά χαρτοφυλακίου ΕΔΟΕΑΠ από την ΕΔΕΚΤ μηνός ΙΟΥΛΙΟΥ 2017

6.3 Σχετικά με συμφωνία υπολοίπου και αποπληρωμή οφειλών κλινικής

6.4  Σχετικά με ένσταση που κατέθεσε νοσηλευτήριο για περικοπές δαπανών από νοσηλείες

6.5 Συμπλήρωση απόφασης από ΣΔΣ 31/1-8-2017 που αφορά την πιστοποίηση της ιδιότητας μέλους των οικείων Ενώσεων

6.6 Σχετικά με αίτημα ασφαλισμένου για ολοκλήρωση οδοντοτεχνικών εργασιών

6.7 Σχετικά με αίτημα ασφαλισμένης για τη χορήγηση πρακτικών Δ.Σ. που αφορούν την έγκριση του εφάπαξ της

6.8 Σχετικά με αιτήματα εργαζομένων για προκαταβολή αποδοχών

Θέμα 7ο:     Έγκριση διαφόρων δαπανών

7.1 Εξόφληση τιμολογίων προμηθευτών ποσού βάσει αποφάσεων ΔΣ και κανονισμού προμηθειών